Nödcentralsoperatör Minna Tukiainen

Minna började arbeta som nödcentraloperatör på nödcentralen i Kervo.

Tidigare berättade vi om Minna som i december avslutade sina studier vid Räddningsinstitutet. Efter examen som nödcentraloperatör gick allting som planerat, och hon fick anställning på nödcentralen i Kervo. Hur Minnas arbete kom igång och vilket hennes första intryck är av den nya arbetsplatsen?

Hur gick förändringen i ditt liv, dvs. när du flyttade till ett nytt hem och började arbeta på en ny arbetsplats?

"Flyttningen gjordes i två omgångar, arbetet började ganska lugnt med en introduktion. Egentligen spände jag mig inte alls för att börja jobba, jag till och med väntade på starten. Det var trevligt att gå till jobbet tillsammans med egna kurskamrater, och i vår startgrupp fanns det också återvändande nödcentraloperatörer samt poliser." 

Vilka var dina första intryck av arbetsplatsen?

"Jag kände mig genast välkommen. Redan under introduktionen bekantade jag mig med nödcentralsgänget, och parallellt med jobbet lärde jag känna dem bättre. Stämningen är god på nödcentralen i Kervo, och det känns som om jag vid behov kan be om hjälp av vem som helst."

Hurdant var det första nödsamtalet som du svarade på?

"Jag spände mig nog för det första nödsamtalet. Jag minns inte längre vad det där första samtalet gällde, så det gick nog säkert bra! Redan efter några samtal kände jag att saker och ting började fungera. Personen som skötte introduktionen fanns i början med som stöd när jag tog emot nödsamtal, men nu ställer jag i allmänhet frågor som jag kommer på först efter samtalen. Jag klarar redan bra av samtal som gäller de vanligaste uppdragsslagen, men visst dyker det varje dag upp något som man undrar över. Introduktionen för dem som började arbeta i januari fortsätter fram till slutet av februari."

Vilka utmaningar har det nya arbetet fört med sig?

"Jag flyttade från Östra Finland till huvudstadsregionen, med andra ord har jag fått bekanta mig med och lära mig om det helt nya Nylandsområdet. Det finns nog utmaningar i arbetet, eftersom det finns saker som man inte kan lära sig på något annat sätt än i praktiken. Nattskiftsarbete var dessutom något nytt för mig. Jag har tränat dygnsrytmen under den här första arbetsmånaden."

Vad har varit det mest givande med att börja arbeta?

"Det trevligaste har varit att jobba och lära sig att leva med en ny arbetsvardag med nattskiften. Dagligen stöter jag på många olika människor och situationer. Åtminstone hittills har det inte funnits två likadana dagar. Det är också intressant att få lära känna nya arbetskompisar och sätta sig in i centralens arbetsmetoder. Det är också kul att följa upp hur den egna kompetensen utvecklas. Ibland lägger jag märke till att jag redan lärt något från en tidigare liknande situation."

Vilka förväntningar har du gällande framtiden?

"Jag förväntar mig att min yrkeskompetens utvidgas under de kommande åren och att jag på detta sätt börjar känna mig säker i arbetet. Jag tror att det kommer att ordnas utbildning också för andra uppgifter allteftersom kompetensen utvidgas. Det har varit intressant att börja jobba, ibland också lite tungt, men arbetet har på alla sätt svarat mot mina förväntningar.