Coronavirus

Ring inte nödnumret 112 vid misstanke om coronavirussmitta. Om dina symtom pekar på en akut nödsituation och du behöver snabbt en ambulans till platsen, ring nödnumret 112.

Läs barn

Det är bra att öva med barnen vad de ska göra i en nödsituation och hur man ringer till nödnumret 112, så att de vet hur de ska handla i en eventuell nödsituation.

Nödsituation utomlands

112 är EU:s gemensamma nödnummer. När man ringer till nödnumret utomlands styrs samtalet alltid till den lokala nödcentralen. Om din resa inte går till ett EU-land, kom ihåg att ta reda på nödnumret i destinationslandet på förhand.

Rusning i nödcentralen

Ibland kan nödcentralerna råka ut för kortvarig rusning, och då kan det uppstå kö till nödnumret. 

Blanketter för positionsdata

  • Blankett för positionsuppgifter
    0.13MB pdf

    Fritidsbostadens positionsuppgifter ska förvaras på en synlig plats, exempelvis innanför dörren. Fyll tydligt i blanketten för positionsuppgifter med koordinaterna från 112 Suomi -programvara.