Djur i nöd

man alltid ska ringa nödnumret i nödsituationer där djur är inblandade om den allmänna säkerheten äventyras i betydande grad eller om myndigheternas specialutrustning eller -kunskaper krävs för uppdraget.

Specialsituationer

Till exempel stormar är specialsituationer som uppkommer snabbt och som gör att många människor samtidigt ringer till nödnumret. Om många människor samtidigt ringer för att ställa frågor, kan det uppstå kortvarig rusning på nödcentralen.

116 000 – Tipstelefonen för försvunna barn

Tipstelefonen för försvunna barn är avsedd för icke-brådskande samtal. När det gäller en nödsituation, ring alltid 112.

Nödnumret med satellittelefon

Nödcentralsverket har ett telefonnummer +3589 2355 0545 dit det är möjligt att ringa med satellittelefon från Fastlandsfinland. Numret är avgiftsbelagt och samtal till det har ingen nödsamtalsprioritet i telefonnätet. 

Coronavirus

Ring inte nödnumret 112 vid misstanke om coronavirussmitta. Om dina symtom pekar på en akut nödsituation och du behöver snabbt en ambulans till platsen, ring nödnumret 112.

Nödsituationer till sjöss

Om du är ute på sjön i inlandet, ring nödnumret 112. På havet ring sjöräddningens larmnummer 0294 1000.

Lär barn

Det är bra att öva med barnen vad de ska göra i en nödsituation och hur man ringer till nödnumret 112, så att de vet hur de ska handla i en eventuell nödsituation.

Nödsituation utomlands

112 är EU:s gemensamma nödnummer. När man ringer till nödnumret utomlands styrs samtalet alltid till den lokala nödcentralen. Om din resa inte går till ett EU-land, kom ihåg att ta reda på nödnumret i destinationslandet på förhand.

Rusning i nödcentralen

Ibland kan nödcentralerna råka ut för kortvarig rusning, och då kan det uppstå kö till nödnumret. 

Blanketter för positionsdata

  • Blankett för positionsuppgifter
    0.13MB pdf

    Fritidsbostadens positionsuppgifter ska förvaras på en synlig plats, exempelvis innanför dörren. Fyll tydligt i blanketten för positionsuppgifter med koordinaterna från 112 Suomi -programvara.

112 Suomi -appen material

Vanliga frågor om 112 Suomi -appen

Turister som besöker Finland kan använda appen genom att ladda ner den till sin telefon. Då ska användaren ange sitt telefonnummer i internationellt format (plus-tecken och landsnummer i början av numret).

Appen laddas ner till telefonen via officiella enhetsspecifika distributionskanaler, så risken för skadlig programvara eller virus är inte högre än när du laddar ner andra appar. Risken för virus kan anses vara mycket osannolik.

Appen kan aktiveras mitt i ett samtal. Tryck på 112 för att skicka positionsdata. 

Appen använder platsinformation endast när du ringer 112, Vägtrafikantlinjen eller Sjöräddningscentralen via appen. Appen aktiverar sändningen av platsinformation när du trycker på knappen Ring.

Appen skickar en positioneringssignal 60 minuter efter samtalets start och den lagras på en proxyserver i ett dygn (24 h). Då kan platsinformationen för det tidigare samtalet paras ihop med det nya samtalet på basis av telefonnumret, om du måste ringa nödcentralen en andra gång i anknytning till samma nödsituation och om till exempel dataförbindelsen inte är tillgänglig.

Varningsmeddelanden och andra myndighetsmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och användningen av platsinformation aktiverad i inställningarna. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för varnings- eller myndighetsmeddelandena, för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Användarens platsinformation överförs inte till molntjänster eller annanstans i samband med varningsmeddelanden eller andra myndighetsmeddelanden.

Regionala trafikmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och som i inställningarna har aktiverat platsinformation och alternativet "Visa trafikmeddelanden". Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för trafikmeddelandena för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Användarens platsinformation överförs inte till molntjänster eller annanstans i samband med trafikmeddelandena.

Den närmaste hjärtstartaren visas utifrån telefonens position. Ingen information om användaren överförs till en tredje part i samband med att appen söker information om de närmaste hjärtstartarna.

Ingen information om användaren överförs till SoteDigi Oy när användaren går till nättjänsten Omaolo.fi via appen och fyller i ett formulär om covid-19.

Telefonnumret behövs för att det i en nödsituation ska gå att koppla samman platsinformationen med rätt nödsamtal.

Numret används inte för att hämta personuppgifter eller överföra annan information. Larmoperatören kan endast se samtalets nummer och platsinformationen.

Appen 112 Suomi och AML fungerar tekniskt på aningen olika sätt. 112Suomi baserar sig på GPS-positionering av telefonen. AML:s positionering använder sig förutom av GPS också till exempel av avstånd från identifierade WiFi-enheter. Detta innebär att metoden för AML-positionering är mer exakt, men också mer känsligare för fel om till exempel WiFi-enheter flyttas. Det mest exakta resultatet för positionering får man därför när man samtidigt använder AML-positionering och appen 112 Suomi. 

Appen går använda även utan mobildataförbindelse. Automatisk överföring av platsinformation kräver en nätverksanslutning, men satellitpositionering kräver det inte. Du kan ringa 112 som vanligt och muntligt berätta för jouroperatören var du befinner dig genom att läsa koordinaterna högt från vyn i 112 Suomi. 

Appen visar på ett tillförlitligt sätt var du befinner dig när platsinformationen inte överförs automatiskt. I sådana fall är det viktigt att också berätta för jouroperatören vilken positioneringsnoggrannhet appen visar direkt under koordinaterna.

Positionering fungerar med smarttelefonens egen funktion för GPS-satellitpositionering. Överföringen av platsinformationen aktiveras för 60 minuter när du via appen ringer nödnumret, sjöräddningens nödnummer eller trafikantlinjen.

Telefonplattformarna blockerar automatisk start av platsinformation från apparna. Om du inte har aktiverat platsinformation när du ringer, ger appen en genväg till telefonens inställningar.

Varningsmeddelanden och andra myndighetsmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och användningen av platsinformation aktiverad i inställningarna. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för trafikmeddelandena för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Platsinformationen överförs inte till molnet eller någon annanstans i samband med meddelandena. 

Medianen för positionsnoggrannheten är cirka 11 meter. Noggrannheten varierar beroende på telefon och miljö. Höga byggnader och terrängens form försvårar både satellitpositionering och positionering via basstationerna i mobilnätet. Appen visar positioneringens noggrannhet direkt under koordinaterna. Du kan se din position på kartan genom att gå till appens startsida och klicka på "Visa på kartan". 

Satellitpositionering fungerar bäst utomhus, på platser sådana platser som är så högt belägna och öppna som möjligt. Inomhus kan positioneringsnoggrannheten förbättras avsevärt genom att man ställer sig nära fönster. Alternativt kan man gå utomhus. Utomhus är det bra att söka sig till öppna eller högt belägna platser, om det är möjligt.

Ja, men det kan hända att Nödcentralen får platsinformationen från det andra telefonnumret. Om så är fallet: läs muntligen upp dina koordinater för nödcentralsoperatören.

Data om den närmast belägna hjärtstartaren hämtas från defi.fi-registret, som Hjärtförbundet administrerar i samarbete med Finlands Röda Kors och branschorganisationen för återupplivning, Suomen Elvytysneuvosto. Menyn för närmaste hjärtstartare finns i appen under flikarna Tjänster och Övriga tjänster. Vägbeskrivningen öppnas i telefonens app för kartor. Mer information om registrering av hjärtstartare: Defi.fi – Rekisteri sydäniskureista (på finska).

Om användaren ger appen tillstånd att använda telefonens platsinformation, får användaren en avisering på telefonskärmen om trafikmeddelanden som gäller användarens region. Alla gällande meddelanden syns alltid på listan över meddelanden i appen. Informationen hämtas till appen från tjänsten Digitraffic.

Nödcentralsverket publicerar från myndigheter överförda varnings- och myndighetsmeddelanden samt trafikmeddelanden i appen. 

Appen 112 Suomi är en av de lagstadgade kanalerna för varningsmeddelanden. Med ett myndighetsmeddelande avses olika meddelanden om exceptionella situationer, utryckningar, övningar eller omständigheter, samt anvisningar till människor för att till exempel minska ryktesspridning och kontakter till nödnumret eller anvisningar om hur man agerar rätt i en viss situation. Meddelandena används när det är nödvändigt att informera eller instruera befolkningen, men när tröskeln för ett varningsmeddelande inte överskrids. 

Meddelandenas språk, svenska eller finska, bestäms av det språk som användaren har valt i appen.

Om du befinner dig i det område som meddelandet gäller, får du ett meddelande som visas på din telefonskärm. Förutom meddelandet hör du en ljudsignal.

Ljudsignalen för ett varningsmeddelande är lätt att känna igen, och bekant för de flesta finländarna från varningsmeddelanden på TV och i radio. Morsekoden “CQ” (seek you), som låter i två till tre sekunder, är en internationell kod för varningsmeddelanden. 

Ljudsignalen för ett myndighetsmeddelande är kort, ca en halv sekund, och låter som ett “ti tu”. 
Ljudsignalerna upprepas inte, de hörs bara en gång.

Nej. Om telefonen är på tyst visas de nya meddelandena på skärmen, men utan ljud.

Enskilda appar kan i de flesta telefonmodellerna sättas på tyst läge, även 112 Suomi. Om telefonen är på tyst läge kan du inte aktivera ljudet i en enda app.  

Vanliga Frågar om Djur

Vissa räddningsverk utför också oprioriterade räddningsuppdrag, t.ex. hjälper ned katter från träd. Detta är dock inte en brådskande nödsituation, så ring inte 112. Vid behov kan man fråga efter hjälp på räddningsväsendets egna nummer. Räddningsverket beslutar om hjälpen från fall till fall utifrån resurssituationen och de egna riktlinjerna.

Ägaren har alltid ett ansvar för sitt husdjur. Om djuret insjuknar är den rätta hjälpinstansen en veterinär. Veterinärernas kontaktuppgifter finns till exempel på den egna kommunens webbplats. Kommunerna har veterinärjour dygnet runt.

I fråga om upphittade djur finns skäl att kontakta det lokala djurhemmet. Dessa fall är inte nödsituationer där man ringer 112.

Om du misstänker brister i djurets hållning, vänligen kontakta djurskyddet. Djurskyddsmyndighetens uppgifter finns på den berörda kommunens webbplats genom att söka efter "djurskydd" eller "veterinär" eller genom att ringa kommunens växel.

Alla personer är skyldiga enligt djurskyddslagen att hjälpa eller göra en anmälan om ett djur som är sjukt, skadat eller annars i hjälplöst tillstånd. Skyldigheten att hjälpa gäller både vilda djur samt hus- och produktionsdjur.

Försök hitta ägaren till bilen och påpeka om saken. Om du inte kan nå ägaren och hunden (eller annat djur) är symptomatiskt för värmeslag, ring 112 och följ instruktionerna. Symptom på värmeslag hos hundar inkluderar bland annat kraftigt flåsande, försvagad motorik, kräkningar eller medvetslöshet.