Blanketter för positionsdata

  • Blankett för positionsuppgifter
    0.6MB pdf

    Fritidsbostadens positionsuppgifter ska förvaras på en synlig plats, exempelvis innanför dörren. Fyll tydligt i blanketten för positionsuppgifter med koordinaterna från 112 Suomi -programvara.

Material av 112 Suomi appen