Specialsituationer

Till exempel stormar är specialsituationer som uppkommer snabbt och som gör att många människor samtidigt ringer till nödnumret. Om många människor samtidigt ringer för att ställa frågor, kan det uppstå kortvarig rusning på nödcentralen.

116 000 – Tipstelefonen för försvunna barn

Tipstelefonen för försvunna barn är avsedd för icke-brådskande samtal. När det gäller en nödsituation, ring alltid 112.

Nödnumret med satellittelefon

Nödcentralsverket har ett telefonnummer +3589 2355 0545 dit det är möjligt att ringa med satellittelefon från Fastlandsfinland. Numret är avgiftsbelagt och samtal till det har ingen nödsamtalsprioritet i telefonnätet. 

Coronavirus

Ring inte nödnumret 112 vid misstanke om coronavirussmitta. Om dina symtom pekar på en akut nödsituation och du behöver snabbt en ambulans till platsen, ring nödnumret 112.

Nödsituationer till sjöss

Om du är ute på sjön i inlandet, ring nödnumret 112. På havet ring sjöräddningens larmnummer 0294 1000.

Lär barn

Det är bra att öva med barnen vad de ska göra i en nödsituation och hur man ringer till nödnumret 112, så att de vet hur de ska handla i en eventuell nödsituation.

Nödsituation utomlands

112 är EU:s gemensamma nödnummer. När man ringer till nödnumret utomlands styrs samtalet alltid till den lokala nödcentralen. Om din resa inte går till ett EU-land, kom ihåg att ta reda på nödnumret i destinationslandet på förhand.

Rusning i nödcentralen

Ibland kan nödcentralerna råka ut för kortvarig rusning, och då kan det uppstå kö till nödnumret. 

Blanketter för positionsdata

  • Blankett för positionsuppgifter
    0.13MB pdf

    Fritidsbostadens positionsuppgifter ska förvaras på en synlig plats, exempelvis innanför dörren. Fyll tydligt i blanketten för positionsuppgifter med koordinaterna från 112 Suomi -programvara.