112 Suomi-appen för din säkerhet

112 Suomi-appens centrala fördel är att hjälpen kommer snabbare fram i nödsituationer. Uppringarens exakta positionsdata förmedlas automatiskt till nödcentralen, vilket påskyndar hanteringen av nödsamtal. I 112 Suomi-appens tilläggstjänster ingår journummer för icke brådskande hjälpbehov samt förmedling av varningsmeddelanden och myndighetsmeddelanden.

112 Suomi kan laddas ned avgiftsfritt till Android- och iPhone-telefoner från respektive appbutik

Snabbare hjälp i en nödsituation

Den nödställda ska komma ihåg att ringa nödsamtalet via appen. Då förmedlas uppringarens exakta position automatiskt till nödcentralen, vilket påskyndar behandlingen av nödsamtal och hjälp kan skickas till platsen från närmaste möjliga enhet.

Hjälp för olika situationer

I 112 Suomi-appens tilläggstjänster ingår journummer för icke brådskande hjälpbehov. I appen finns följande journummer sammanställda: Sjöräddning, Polisens rådgivningstjänst, Jourhjälpen 116 117, Vägtrafikantlinjen, Giftinformationscentralen, Medborgarrådgivning, Kristelefon, MLL:s telefon för barn och ungdomar, Nollinjen, utrikesministeriets journummer och telefonjour för rapportering av saknade barn.

Undvik faror

Via 112 Suomi-appen kan regionala varningsmeddelanden och myndighetsmeddelanden skickas utifrån telefonens positionsdata.

Telefonernas operativsystem kan begränsa genomsläppningen av meddelanden. Ett meddelande kan stoppas till exempel om telefonen är i strömsparläge eller om lokaliseringen av någon anledning inte lyckas.

Nödcentralsverket rekommenderar nedladdning av programvaran och att lära särskilt barn och gamla att använda den.