Anvanding av appen 112 Suomi

Till vilken nytta är appen?

 1. Hjälp på rätt plats i nöd- och problemsituationer

  Kom ihåg att ringa ett nödsamtal via appen i händelse av en nödsituation. Då förmedlas din position automatiskt till nödcentralen. Det påskyndar behandlingen av nödsamtal och hjälpen kan skickas till platsen från närmaste möjliga enhet.

  Positionsdata förmedlas också när du ringer Vägtrafikantlinjen eller Sjöräddningscentralen via appen. Sändning av positionsdata aktiveras när du ringer dessa nummer via appen. Telefonnumren finns på fliken Journummer. 

 2. Hjälp i olika situationer

  På fliken Tjänster i appen kan du hitta journummer för icke-brådskande behov av hjälp. Dessutom kan du via appen se var närmaste hjärtstartare finns.

  Du kan ladda ner handlingskort för båtägare och få anvisningar om symtomen på stroke. Via appen har du även tillgång till en bedömning av coronasymtom. 

 3. Myndighetsmeddelanden till din telefon

  Regionala varnings- och myndighetsmeddelanden förmedlas via appen baserat på telefonens positionsdata. Myndigheten som utfärdar ett meddelande är alltid ansvarig för meddelandets innehåll. Vid ett nytt varnings- eller myndighetsmeddelande hör du en ljudsignal och får en avisering på telefonskärmen. Alla öppna meddelanden finns på fliken Meddelanden.  

  Telefonernas operativsystem kan begränsa mottagningen av meddelanden. Du kanske inte får någon avisering till exempel om du inte har gett appen tillstånd att spåra positionen eller skicka aviseringar, om telefonen är i strömsparläge eller om lokaliseringen av någon anledning inte lyckas.