112 Suomi appen - vanliga frågor

Turister som besöker Finland kan använda appen genom att ladda ner den till sin telefon. Då ska användaren ange sitt telefonnummer i internationellt format (plus-tecken och landsnummer i början av numret).

Appen laddas ner till telefonen via officiella enhetsspecifika distributionskanaler, så risken för skadlig programvara eller virus är inte högre än när du laddar ner andra appar. Risken för virus kan anses vara mycket osannolik.

Appen kan aktiveras mitt i ett samtal. Tryck på 112 för att skicka positionsdata. 

Appen använder platsinformation endast när du ringer 112, Vägtrafikantlinjen eller Sjöräddningscentralen via appen. Appen aktiverar sändningen av platsinformation när du trycker på knappen Ring.

Appen skickar en positioneringssignal 60 minuter efter samtalets start och den lagras på en proxyserver i ett dygn (24 h). Då kan platsinformationen för det tidigare samtalet paras ihop med det nya samtalet på basis av telefonnumret, om du måste ringa nödcentralen en andra gång i anknytning till samma nödsituation och om till exempel dataförbindelsen inte är tillgänglig.

Varningsmeddelanden och andra myndighetsmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och användningen av platsinformation aktiverad i inställningarna. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för varnings- eller myndighetsmeddelandena, för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Användarens platsinformation överförs inte till molntjänster eller annanstans i samband med varningsmeddelanden eller andra myndighetsmeddelanden.

Regionala trafikmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och som i inställningarna har aktiverat platsinformation och alternativet "Visa trafikmeddelanden". Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för trafikmeddelandena för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Användarens platsinformation överförs inte till molntjänster eller annanstans i samband med trafikmeddelandena.

Den närmaste hjärtstartaren visas utifrån telefonens position. Ingen information om användaren överförs till en tredje part i samband med att appen söker information om de närmaste hjärtstartarna.

Ingen information om användaren överförs till SoteDigi Oy när användaren går till nättjänsten Omaolo.fi via appen och fyller i ett formulär om covid-19.

Telefonnumret behövs för att det i en nödsituation ska gå att koppla samman platsinformationen med rätt nödsamtal.

Numret används inte för att hämta personuppgifter eller överföra annan information. Larmoperatören kan endast se samtalets nummer och platsinformationen.

Appen 112 Suomi och AML fungerar tekniskt på aningen olika sätt. 112Suomi baserar sig på GPS-positionering av telefonen. AML:s positionering använder sig förutom av GPS också till exempel av avstånd från identifierade WiFi-enheter. Detta innebär att metoden för AML-positionering är mer exakt, men också mer känsligare för fel om till exempel WiFi-enheter flyttas. Det mest exakta resultatet för positionering får man därför när man samtidigt använder AML-positionering och appen 112 Suomi. 

Appen går använda även utan mobildataförbindelse. Automatisk överföring av platsinformation kräver en nätverksanslutning, men satellitpositionering kräver det inte. Du kan ringa 112 som vanligt och muntligt berätta för jouroperatören var du befinner dig genom att läsa koordinaterna högt från vyn i 112 Suomi. 

Appen visar på ett tillförlitligt sätt var du befinner dig när platsinformationen inte överförs automatiskt. I sådana fall är det viktigt att också berätta för jouroperatören vilken positioneringsnoggrannhet appen visar direkt under koordinaterna.

Positionering fungerar med smarttelefonens egen funktion för GPS-satellitpositionering. Överföringen av platsinformationen aktiveras för 60 minuter när du via appen ringer nödnumret, sjöräddningens nödnummer eller trafikantlinjen.

Telefonplattformarna blockerar automatisk start av platsinformation från apparna. Om du inte har aktiverat platsinformation när du ringer, ger appen en genväg till telefonens inställningar.

Varningsmeddelanden och andra myndighetsmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och användningen av platsinformation aktiverad i inställningarna. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för trafikmeddelandena för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Platsinformationen överförs inte till molnet eller någon annanstans i samband med meddelandena. 

Medianen för positionsnoggrannheten är cirka 11 meter. Noggrannheten varierar beroende på telefon och miljö. Höga byggnader och terrängens form försvårar både satellitpositionering och positionering via basstationerna i mobilnätet. Appen visar positioneringens noggrannhet direkt under koordinaterna. Du kan se din position på kartan genom att gå till appens startsida och klicka på "Visa på kartan". 

Satellitpositionering fungerar bäst utomhus, på platser sådana platser som är så högt belägna och öppna som möjligt. Inomhus kan positioneringsnoggrannheten förbättras avsevärt genom att man ställer sig nära fönster. Alternativt kan man gå utomhus. Utomhus är det bra att söka sig till öppna eller högt belägna platser, om det är möjligt.

Ja, men det kan hända att Nödcentralen får platsinformationen från det andra telefonnumret. Om så är fallet: läs muntligen upp dina koordinater för nödcentralsoperatören.

Data om den närmast belägna hjärtstartaren hämtas från defi.fi-registret, som Hjärtförbundet administrerar i samarbete med Finlands Röda Kors och branschorganisationen för återupplivning, Suomen Elvytysneuvosto. Menyn för närmaste hjärtstartare finns i appen under flikarna Tjänster och Övriga tjänster. Vägbeskrivningen öppnas i telefonens app för kartor. Mer information om registrering av hjärtstartare: Defi.fi – Rekisteri sydäniskureista (på finska).

Om användaren ger appen tillstånd att använda telefonens platsinformation, får användaren en avisering på telefonskärmen om trafikmeddelanden som gäller användarens region. Alla gällande meddelanden syns alltid på listan över meddelanden i appen. Informationen hämtas till appen från tjänsten Digitraffic.

Nödcentralsverket publicerar från myndigheter överförda varnings- och myndighetsmeddelanden samt trafikmeddelanden i appen. 

Appen 112 Suomi är en av de lagstadgade kanalerna för varningsmeddelanden. Med ett myndighetsmeddelande avses olika meddelanden om exceptionella situationer, utryckningar, övningar eller omständigheter, samt anvisningar till människor för att till exempel minska ryktesspridning och kontakter till nödnumret eller anvisningar om hur man agerar rätt i en viss situation. Meddelandena används när det är nödvändigt att informera eller instruera befolkningen, men när tröskeln för ett varningsmeddelande inte överskrids. 

Meddelandenas språk, svenska eller finska, bestäms av det språk som användaren har valt i appen.

Om du befinner dig i det område som meddelandet gäller, får du ett meddelande som visas på din telefonskärm. Förutom meddelandet hör du en ljudsignal.

Ljudsignalen för ett varningsmeddelande är lätt att känna igen, och bekant för de flesta finländarna från varningsmeddelanden på TV och i radio. Morsekoden “CQ” (seek you), som låter i två till tre sekunder, är en internationell kod för varningsmeddelanden. 

Ljudsignalen för ett myndighetsmeddelande är kort, ca en halv sekund, och låter som ett “ti tu”. 
Ljudsignalerna upprepas inte, de hörs bara en gång.

Nej. Om telefonen är på tyst visas de nya meddelandena på skärmen, men utan ljud.

Enskilda appar kan i de flesta telefonmodellerna sättas på tyst läge, även 112 Suomi. Om telefonen är på tyst läge kan du inte aktivera ljudet i en enda app.  

Meddelandena överförs till appen utifrån platsinformationen. Om myndigheten som skickar meddelandet inte har bestämt området som meddelandet gäller, publiceras ett regionalt meddelande inom en radie av 20 km från platsen för incidenten. Du får också ett meddelande när du rör dig på ett område där ett varningsmeddelande eller myndighetsmeddelande gäller.

Meddelandet når dig även när du kommer in på ett område med ett aktuellt meddelande efter att meddelandet har publicerats. I en sådan situation är fördröjningen cirka 10-15 minuter lång, beroende på egenskaperna i din telefon och ditt operativsystem.

Regionala meddelanden beror på huruvida appen identifierar att telefonen befinner sig inom eller är på väg till ett område där meddelandet är i kraft. Positionsnoggrannheten påverkas av bland annat appar som är i gång, sensorer i enheten och användarens egna inställningar.

Telefonernas operativsystem kan begränsa mottagningen av meddelanden. Om telefonen till exempel är i energisparläge eller positioneringen av någon anledning inte lyckas, är det möjligt att meddelandet inte kommer fram.

För att kunna ta emot ett regionalt meddelande måste telefonen alltid ha positioneringen aktiverad. Positioneringen baserar sig på basstationer för WiFi- och mobilnät. GPS-positioneringen används endast om en annan applikation som använder GPS-positionering är aktiverad. Eftersom WiFi är den viktigaste och mest exakta grunden för positioneringen, borde telefonens WiFi-funktion vara påslagen för att appen säkert ska kunna fastställa att telefonen befinner sig på eller är på väg till ett område där ett meddelande är i kraft.

Meddelandet skickas till de bakomliggande processerna i alla telefoner som har appen. När meddelandet når telefonen filtreras det och visas enbart för dem som befinner sig inom det området som fastställts för meddelandet. Om telefonen inte befinner sig inom området för meddelandet när det skickas, tar bakgrundsprocessen över uppgiften att övervaka ankomsten till området. Då fungerar telefonen enligt sina egna inställningar och villkor när den kontrollerar om den befinner sig inom meddelandets område. 

Telefonen skickar aldrig information till nödcentralen eller till det bakomliggande systemet, utan kontrollerar självständigt i listan över meddelanden om den befinner sig i ett område där ett meddelande är i kraft.

Regionala trafikmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad samt valt Visa trafikmeddelanden i appen. Dessutom krävs det att telefonen tillåter kontinuerlig åtkomst till platsinformation. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för trafikmeddelandena för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Användarens platsinformation överförs inte till molnet eller någon annanstans i samband med trafikmeddelandena. Användaren kan välja om denna vill ta emot notifikationer om trafikmeddelanden (Trafikmeddelanden visas/visas ej).

Nej. När du stänger av flygläget kommer meddelandet att gå fram till Android-telefoner och visas på telefonskärmen, om det kommit nya meddelanden.

Du ser de aktiva meddelandena genom att öppna fliken Meddelanden i 112 Suomi.

Appen fungerar i stort sett på samma sätt i olika operativsystem för telefoner, med undantag för några små skillnader.

Den viktigaste skillnaden är att appen 112 Suomi hela tiden borde vara påslagen i en iPhone för att meddelandena ska komma fram. Meddelandena kommer fram till telefoner med operativsystemet Android och Huawei oavsett om appen är påslagen eller inte.

Efter en uppdatering måste användaren öppna appen en gång, för att funktionen för meddelanden ska starta och ge appen behörighet att följa användarens position även när appen är avstängd.

Om flera meddelanden skickas när telefonen är avstängd, ger enheten endast en avisering om det senaste meddelandet. Alla aktiva och utgångna meddelanden kan kontrolleras i en lista som finns i appen.

De senaste Samsung-telefonerna kräver att användaren ger telefonen åtkomst till sina träningsdata. Dessa måste tillåtas för att varningsmeddelanden ska kunna komma fram. När telefonen är i rörelse använder appen telefonens accelerationsgivare för att kontrollera sin position i förhållande till det område som varningsmeddelandet gäller. Den här lösningen sparar batteri.

iPhone-användare kan ställa in sina telefoner enligt följande:

•    Appen ska hela tiden vara öppen i bakgrunden för att meddelandena ska komma fram.
•    Vid installation på iPhone frågar programmet alltid om appen får använda telefonens positionsinformation. Det ska användaren alltid tillåta. 
•    Efter detta frågar programmet om användning av motions- och idrottsuppgifter och sändning av meddelanden tillåts. Dessa måste tillåtas för att varningsmeddelanden ska kunna komma fram. När telefonen är i rörelse använder appen telefonens accelerationsgivare för att kontrollera sin position i förhållande till det område som varningsmeddelandet gäller. Den här lösningen sparar batteri.
•    Efter det här ska användaren ytterligare tillåta att appen skickar meddelanden till användaren.
•    Telefonen frågar tidvis användaren om han eller hon fortsättningsvis tillåter att appen 112 Suomi utför bakgrundspositionering.
•    Om användaren inte reagerar på meddelanden som kommit kan det hända att operativsystemet begränsar meddelandefunktionen.

Dessutom kan följande begränsningar förekomma:

•    Om användaren ständigt befinner sig utanför områden för inkommande meddelanden och inga aviseringar visas om dem, kan operativsystemet anta att meddelandena är ”onödiga” och begränsa meddelandefunktionen.
•    Aviseringen distribueras till telefonerna från Apples egen tjänst när också annan data ska skickas till telefonen. Detta innebär att sändningen av meddelandet kan dra ut på tiden.
•    Mottagningen av meddelanden fungerar inte alls i version 10.0 av operativsystemet iOS. I versionerna 11.0 och 11.1 fungerar funktionen fram till dess att telefonen startas om och appen 112 Suomi öppnas nästa gång.

Apple ger inte ut exakta villkor om de situationer i vilka meddelandena begränsas. Villkoren kan också förändras.
 

Appen måste installeras på nytt när du byter telefon. På samma sätt måste användarens eget telefonnummer i applikationen uppdateras om användaren byter telefonnummer, så att platsinformationen kan kopplas till rätt nödsamtal.

Appen uppdateras automatiskt om användaren har tillåtit automatiska uppdateringar i sina telefoninställningar. Om automatiska uppdateringar inte är aktiverade kan du installera uppdateringen från appbutiken: gå till appbutiken, sök appen 112 Suomi och tryck på knappen Uppdatera. Observera att appen kan be om telefonnumret en gång till när den startas för första gången efter uppdateringen.

En sådan funktion kräver spårning av användarens telefondata, vilket de flesta telefonplattformarna helt blockerar av datasäkerhetsskäl. Ett nödsamtal är dessutom en specialfunktion i telefonen, och vissa telefoner kan begränsa apparnas aktivitet under ett nödsamtal. Därför är det viktigt att appen får positionsdata redan innan nödsamtalet startar.

Du måste alltså separat "berätta" för appen om nödsamtalet genom att starta appen och ringa samtalet via den. Orsaken till det här är teknisk, eftersom plattformarna inte tillåter att en applikation placeras i samtalsgränssnittet.

Positionskoordinaterna visas med tre decimalers noggrannhet i koordinatformatet WGS84. 

I Finland vidarebefordras nödsamtalen till nödnumret 112 via vilket fungerande mobilnät som helst. Om den egna operatörens telefonnät inte är tillgängligt, förenas nödsamtalet via en annan operatörs nät till nödcentralen. Datapaket används inte i sådana fall, vilket innebär att positionsdata inte överförs automatiskt till nödcentralen. Då ser du dina positionskoordinater på telefonskärmen och berättar dem muntligt för nödcentralsoperatören.

Appen fungerar i telefoner med operativsystemet Android-, iOS- och HarmonyOS. Den avgiftsfria appen kan laddas ner från följande appbutiker: Google Play, App Store, App Gallery. 

Appen fungerar på finska, svenska och engelska. Språket går att byta i appens inställningar.

Ett nödsamtal som rings via appen på Åland kopplas till Ålands larmcentral och annanstans i Europa till destinationslandets egen nödcentral. 

Platsinformationen från ett nödsamtal som rings via appen i Europa dirigeras till nödcentralen i destinationslandet med hjälp av PEMEA-arkitektur (Pan-European Mobile Emergency Apps). Platsinformationen överförs om PEMEA används i destinationslandet.

Koordinaterna går att kontrollera manuellt i appen oavsett var du befinner dig. I sådana fall ska man beakta att nödcentralerna i olika länder kan använda ett annat koordinatformat. Var noga med att tala om för den lokala nödcentralen att koordinaterna är i WGS84-format (DD°MM.mm' som används i Finland.

Vid nöd- och krissituationer som inträffat utomlands: välj utrikesministeriets journummer från Journummer- listan. Samtalet kopplas till utrikesministeriets jour i Finland. Att ringa numret kostar detsamma som ett normalt mobilsamtal från utlandet.

Fliken Meddelanden visar aktuella meddelanden även när du är utomlands. Appen visar inte varnings- och myndighetsmeddelanden om de gäller områden utanför det finländska fastlandet.