112 Suomi appen - vanliga frågor

Turister som besöker Finland kan använda appen genom att ladda ner den till sin telefon. Då ska användaren ange sitt telefonnummer i internationellt format (plus-tecken och landsnummer i början av numret).

Appen laddas ner till telefonen via officiella enhetsspecifika distributionskanaler, så risken för skadlig programvara eller virus är inte högre än när du laddar ner andra appar. Risken för virus kan anses vara mycket osannolik.

Appen kan aktiveras mitt i ett samtal. Tryck på 112 för att skicka positionsdata. 

Appen använder platsinformation endast när du ringer 112, Vägtrafikantlinjen eller Sjöräddningscentralen via appen. Appen aktiverar sändningen av platsinformation när du trycker på knappen Ring.

Appen skickar en positioneringssignal 60 minuter efter samtalets start och den lagras på en proxyserver i ett dygn (24 h). Då kan platsinformationen för det tidigare samtalet paras ihop med det nya samtalet på basis av telefonnumret, om du måste ringa nödcentralen en andra gång i anknytning till samma nödsituation och om till exempel dataförbindelsen inte är tillgänglig.

Varningsmeddelanden och andra myndighetsmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och användningen av platsinformation aktiverad i inställningarna. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för varnings- eller myndighetsmeddelandena, för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Användarens platsinformation överförs inte till molntjänster eller annanstans i samband med varningsmeddelanden eller andra myndighetsmeddelanden.

Regionala trafikmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och som i inställningarna har aktiverat platsinformation och alternativet "Visa trafikmeddelanden". Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för trafikmeddelandena för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Användarens platsinformation överförs inte till molntjänster eller annanstans i samband med trafikmeddelandena.

Den närmaste hjärtstartaren visas utifrån telefonens position. Ingen information om användaren överförs till en tredje part i samband med att appen söker information om de närmaste hjärtstartarna.

Ingen information om användaren överförs till SoteDigi Oy när användaren går till nättjänsten Omaolo.fi via appen och fyller i ett formulär om covid-19.

Telefonnumret behövs för att det i en nödsituation ska gå att koppla samman platsinformationen med rätt nödsamtal.

Numret används inte för att hämta personuppgifter eller överföra annan information. Larmoperatören kan endast se samtalets nummer och platsinformationen.

Appen 112 Suomi och AML fungerar tekniskt på aningen olika sätt. 112Suomi baserar sig på GPS-positionering av telefonen. AML:s positionering använder sig förutom av GPS också till exempel av avstånd från identifierade WiFi-enheter. Detta innebär att metoden för AML-positionering är mer exakt, men också mer känsligare för fel om till exempel WiFi-enheter flyttas. Det mest exakta resultatet för positionering får man därför när man samtidigt använder AML-positionering och appen 112 Suomi. 

Appen går använda även utan mobildataförbindelse. Automatisk överföring av platsinformation kräver en nätverksanslutning, men satellitpositionering kräver det inte. Du kan ringa 112 som vanligt och muntligt berätta för jouroperatören var du befinner dig genom att läsa koordinaterna högt från vyn i 112 Suomi. 

Appen visar på ett tillförlitligt sätt var du befinner dig när platsinformationen inte överförs automatiskt. I sådana fall är det viktigt att också berätta för jouroperatören vilken positioneringsnoggrannhet appen visar direkt under koordinaterna.

Positionering fungerar med smarttelefonens egen funktion för GPS-satellitpositionering. Överföringen av platsinformationen aktiveras för 60 minuter när du via appen ringer nödnumret, sjöräddningens nödnummer eller trafikantlinjen.

Telefonplattformarna blockerar automatisk start av platsinformation från apparna. Om du inte har aktiverat platsinformation när du ringer, ger appen en genväg till telefonens inställningar.

Varningsmeddelanden och andra myndighetsmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och användningen av platsinformation aktiverad i inställningarna. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för trafikmeddelandena för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Platsinformationen överförs inte till molnet eller någon annanstans i samband med meddelandena. 

Medianen för positionsnoggrannheten är cirka 11 meter. Noggrannheten varierar beroende på telefon och miljö. Höga byggnader och terrängens form försvårar både satellitpositionering och positionering via basstationerna i mobilnätet. Appen visar positioneringens noggrannhet direkt under koordinaterna. Du kan se din position på kartan genom att gå till appens startsida och klicka på "Visa på kartan". 

Satellitpositionering fungerar bäst utomhus, på platser sådana platser som är så högt belägna och öppna som möjligt. Inomhus kan positioneringsnoggrannheten förbättras avsevärt genom att man ställer sig nära fönster. Alternativt kan man gå utomhus. Utomhus är det bra att söka sig till öppna eller högt belägna platser, om det är möjligt.

Ja, men det kan hända att Nödcentralen får platsinformationen från det andra telefonnumret. Om så är fallet: läs muntligen upp dina koordinater för nödcentralsoperatören.

Data om den närmast belägna hjärtstartaren hämtas från defi.fi-registret, som Hjärtförbundet administrerar i samarbete med Finlands Röda Kors och branschorganisationen för återupplivning, Suomen Elvytysneuvosto. Menyn för närmaste hjärtstartare finns i appen under flikarna Tjänster och Övriga tjänster. Vägbeskrivningen öppnas i telefonens app för kartor. Mer information om registrering av hjärtstartare: www.defi.fi.

Om användaren ger appen tillstånd att använda telefonens platsinformation, får användaren en avisering på telefonskärmen om trafikmeddelanden som gäller användarens region. Alla gällande meddelanden syns alltid på listan över meddelanden i appen. Informationen hämtas till appen från tjänsten Digitraffic.

Nödcentralsverket publicerar från myndigheter överförda varnings- och myndighetsmeddelanden samt trafikmeddelanden i appen. 

Appen 112 Suomi är en av de lagstadgade kanalerna för varningsmeddelanden. Med ett myndighetsmeddelande avses olika meddelanden om exceptionella situationer, utryckningar, övningar eller omständigheter, samt anvisningar till människor för att till exempel minska ryktesspridning och kontakter till nödnumret eller anvisningar om hur man agerar rätt i en viss situation. Meddelandena används när det är nödvändigt att informera eller instruera befolkningen, men när tröskeln för ett varningsmeddelande inte överskrids. 

Meddelandenas språk, svenska eller finska, bestäms av det språk som användaren har valt i appen.

Om du befinner dig i det område som meddelandet gäller, får du ett meddelande som visas på din telefonskärm. Förutom meddelandet hör du en ljudsignal.

Ljudsignalen för ett varningsmeddelande är lätt att känna igen, och bekant för de flesta finländarna från varningsmeddelanden på TV och i radio. Morsekoden “CQ” (seek you), som låter i två till tre sekunder, är en internationell kod för varningsmeddelanden. 

Ljudsignalen för ett myndighetsmeddelande är kort, ca en halv sekund, och låter som ett “ti tu”. 
Ljudsignalerna upprepas inte, de hörs bara en gång.

Nej. Om telefonen är på tyst visas de nya meddelandena på skärmen, men utan ljud.

Enskilda appar kan i de flesta telefonmodellerna sättas på tyst läge, även 112 Suomi. Om telefonen är på tyst läge kan du inte aktivera ljudet i en enda app.