Usein kysyttyä 112 Suomi -sovelluksesta

Sovellus toimii Android-, iOS- ja HarmonyOS-käyttäjärjestelmän puhelimissa. Ilmainen sovellus on ladattavissa seuraavista sovelluskaupoista: Google Play, App Store, App Gallery. 

Sovelluksen käyttökielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Voit vaihtaa kielen sovelluksen asetuksista.

Sovelluksen kautta soitettu hätäpuhelu yhdistyy Ahvenanmaalla Ahvenanmaan hätäkeskukseen ja muualla Euroopassa kohdemaan omaan hätäkeskukseen. 

Euroopassa sovelluksen kautta soitetusta hätäpuhelusta sijaintitieto ohjautuu kohdemaan hätäkeskukseen Pan-European Mobile Emergency Apps (PEMEA) -arkkitehtuurin avulla. Sijaintitieto välittyy siitä lähtien, kun PEMEA on käytössä myös kohdemaassa.

Koordinaatit voi tarkistaa sovelluksesta manuaalisesti missä tahansa. Tällöin on huomioitava, että eri maiden hätäkeskuksissa saattaa olla käytössä eri koordinaattimuoto. Muista kertoa paikalliseen hätäkeskukseen, että koordinaatit ovat Suomessa käytettävässä WGS84-muodossa (DD°MM.mm').

Päivystysnumerot-listalla olevaan ulkoministeriön päivystysnumeroon voi soittaa ulkomailla sattuneista hätä- ja kriisitilanteista. Puhelu yhdistyy Suomeen ulkoministeriön päivystykseen. Numeroon soittaminen maksaa normaalin ulkomailta soitetun matkapuhelinmaksun verran.

Voimassa olevat tiedotteet löytyvät Tiedotteet-välilehdeltä myös ulkomailla. Manner-Suomen ulkopuolelle kohdistuvia vaara- ja viranomaistiedotteita ei välitetä sovelluksen kautta.

Suomessa vieraileva matkailija voi käyttää sovellusta lataamalla sen puhelimeensa normaaliin tapaan. Tällöin oma puhelinnumero tulee syöttää kansainvälisessä muodossa (plus-merkki ja maanumero numeron alkuun).

Puhelinta vaihdettaessa sovellus pitää asentaa uudelleen. Vastaavasti puhelinliittymää vaihdettaessa tulee sovellukseen syötetty käyttäjän oma puhelinnumero päivittää uuteen, jotta sijaintitieto voidaan hätätilanteessa yhdistää oikeaan hätäpuheluun.

Sovellus päivittyy automaattisesti, jos käyttäjä on sallinut oman puhelimensa asetuksissa automaattipäivitykset. Jos automaattipäivitykset eivät ole käytössä, päivityksen saa asennettua sovelluskaupasta etsimällä 112 Suomi -sovelluksen ja painamalla päivitä-painiketta. Huomaathan, että sovellus saattaa kysyä uudelleen puhelinnumeroa, kun sen käynnistää ensimmäistä kertaa päivityksen jälkeen.

Tällainen toiminnallisuus vaatii käyttäjän puhelutietojen seuraamista, joka on useimmilla puhelinalustoilla tietoturvasyistä kokonaan estetty. Lisäksi hätäpuhelu on puhelimen erikoistoiminto, ja osa puhelimista voi rajoittaa sovellusten toimintaa hätäpuheluiden aikana. Tämän vuoksi on tärkeää, että sovellus saa paikkatiedon jo ennen hätäpuhelun alkamista.

Sovellukselle on siis erikseen "kerrottava" hätäpuhelusta käynnistämällä sovellus ja soittamalla puhelu sen kautta. Tämä johtuu teknisestä syystä, sillä laitealustat eivät salli puhelurajapinnan yhteyteen tehtävää sovellusta.

Sijaintikoordinaatit esitetään kolmen desimaalin tarkkuudella WGS84-koordinaattimuodossa. 

Suomessa hätäpuhelut välittyvät hätänumeroon 112 minkä tahansa toimivan matkaviestinverkon kautta. Jos siis oman palveluntarjoajan puhelinverkkoa ei ole saatavilla, hätäpuhelu yhdistyy toisen operaattorin verkon kautta hätäkeskukseen. Tällöin käytössä ei kuitenkaan ole pakettidataa eikä paikkatieto välity automaattisesti hätäkeskukseen. Sanele tällöin paikkakoordinaattisi suullisesti puhelimen näytöltä.

Sovellus ladataan puhelimeen virallisten laitekohtaisten jakelukanavien kautta, joten haittaohjelmien tai virusten tarttumisen riski ei ole sen suurempi kuin muitakaan sovelluksia ladattaessa. Tartuntariskiä voi pitää hyvin epätodennäköisenä.

Sovelluksen voi kytkeä päälle kesken puhelun. Paikkatiedon lähetyksen saa käynnistettyä painamalla 112 -näppäintä. 

Sovellus käyttää sijaintitietoa ainoastaan silloin, kun soitat sovelluksen kautta hätänumeroon 112, Tienkäyttäjän linjalle tai Meripelastuskeskukseen. Sijaintitiedon lähetys aktivoituu, kun painat sovelluksesta Soita-valikkoa kyseisen numeron kohdalta.

Sovellus lähettää paikannussignaalia 60 minuuttia puhelun alkamisesta, ja se tallentuu välityspalvelimelle vuorokaudeksi (24h). Tällöin aiemman puhelun sijaintitieto on haettavissa uuteen puheluun puhelinnumeron perusteella, jos joudut soittamaan samassa hätätilanteessa toisen kerran hätäkeskukseen, ja esimerkiksi datayhteys ei ole käytettävissä.

Vaara- ja muut viranomaistiedotteet lähetetään kaikkiin puhelimiin, joissa on sovellus asennettuna ja asetuksista valittuna paikannus. Puhelin käy taustaprosesseissa vaara- tai muuhun viranomaistiedotteeseen asetettuun alueeseen peilaten tarkistamassa aktivoidaanko tiedotteesta heräte puhelimeen. Vaara- tai muu viranomaistiedoteprosessissa käyttäjältä ei välity sijaintitietoa pilvipalveluun tai muualle.

Alueelliset liikennetiedotteet lähetetään kaikkiin puhelimiin, joissa on sovellus asennettuna, asetuksista valittuna paikannus sekä valinta ”Liikennetiedotteet näytetään”. Puhelin käy taustaprosesseissa liikennetiedotteeseen asetettuun alueeseen peilaten tarkistamassa aktivoidaanko liikennetiedotteesta heräte puhelimeen. Liikennetiedoteprosessissa käyttäjältä ei välity sijaintitietoa pilvipalveluun tai muualle.

Lähin sydäniskuri näytetään puhelimen sijaintiin perustuen. Listauksen hakeminen sovellukseen ei välitä käyttäjästä mitään tietoa kolmansille osapuolille. 

Sovelluksen kautta siirryttäessä Omaolo.fi-verkkopalveluun ja täytettäessä koronavirustaudin kyselyä verkkopalvelussa, ei käyttäjästä välity tietoja SoteDigi Oy:lle.

Puhelinnumero tarvitaan, jotta sijaintitieto voidaan hätätilanteessa yhdistää oikeaan hätäpuheluun.
Numeroa ei käytetä henkilötietojen hakemiseen tai muiden tietojen välittämiseen. Hätäkeskuspäivystäjä näkee ainoastaan numeron, josta puhelu tulee, sekä sijaintitiedon.

Puhelin lähettää hätäpuhelun aikana aina AML-sijaintitietoa, vaikka hätäpuhelun soittaisi 112 Suomi -sovelluksen kautta. Eli molempia voi käyttää yhtä aikaa.

Teknisesti 112 Suomi -sovelluksen ja AML:n paikannus tapahtuvat hieman eri tavoin. 

Molemmat palvelut käyttävät laitteen sisäänrakennettua paikannuksen ohjelmointirajapintaa.
112 Suomi käyttää ainoastaan käyttäjän sovellukselle sallimia paikannusasetuksia. AML puolestaan käyttää GPS:ää ja/ tai Wifiä paikannuksessa. AML kytkee molemmat päälle automaattisesti ja lähettää sijaintitiedon taustalla, eikä käyttäjä voi vaikuttaa kumpaankaan itse.  

112 Suomi -sovellus välittää sijaintitietoa jatkuvasti koko hätäpuhelun ajan. AML:ssä sijaintitieto välittyy käyttöjärjestelmästä riippuen eri tavoin. Android-puhelimissa sijaintitieto välittyy puhelun alusta alkaen 5, 15, 30, 60, 90, 120 sekunnin jne. välein koko hätäpuhelun keston ajan. iOS- ja HarmonyOS-puhelimissa sijainti välittyy puhelussa vain kerran, noin 20 sekunnin kohdalla.  

Tarkin ja varmin paikannus tapahtuu AML:n ja 112 Suomen yhtäaikaisella käytöllä.

Sovellusta voi käyttää, vaikka mobiilidatayhteyttä ei ole saatavilla. Sijaintitiedon automaattinen välitys vaatii verkkoyhteyden, mutta satelliittipaikannus ei. Voit soittaa hätänumeroon tavalliseen tapaan ja kertoa päivystäjälle sijaintisi suullisesti lukemalla koordinaatit ääneen 112 Suomi -sovelluksen näkymästä. 

Sovellus siis kertoo luotettavasti sijaintisi silloinkin, kun sijaintitieto ei välity automaattisesti. Tällöin on tärkeää kertoa päivystäjälle myös paikannustarkkuus, joka näkyy sovelluksessa suoraan koordinaattitiedon alapuolella. 

Paikannus toimii älypuhelimen oman GPS-satelliittipaikannustoiminnon avulla. Sijaintitiedon välitys aktivoituu 60 minuutin ajaksi, kun soitat sovelluksen kautta hätänumeroon, meripelastuskeskuksen hälytysnumeroon tai tienkäyttäjän linjalle.

Sijaintipalveluiden automaattinen käynnistys on puhelinalustoissa sovelluksilta estetty. Mikäli sinulla ei ole soittaessasi sijaintitiedot päällä, sovellus tarjoaa oikotien puhelimen asetuksiin.

Vaara- ja muut viranomaistiedotteet lähetetään kaikkiin puhelimiin, joissa sovellus on asennettu ja sovelluksen sijaintitiedon käyttö on sallittu. Puhelin käy taustaprosesseissa tiedotteessa määriteltyyn alueeseen peilaten tarkistamassa aktivoidaanko heräte puhelimeen. Tiedoteprosessissa sijaintitietosi ei välity pilveen eikä muuallekaan. 

Paikannustarkkuuden mediaani on noin 11 metriä. Tarkkuus vaihtelee riippuen puhelimesta ja ympäristöstä. Korkeat rakennukset ja maastonmuodot vaikeuttavat sekä satelliittipaikannusta, että mobiiliverkon tukiasemiin perustuvaa paikannusta. Paikannuksen tarkkuuden näkee sovelluksesta suoraan koordinaattitietojen alapuolelta. Voit tarkistaa sijaintisi myös kartalta sovelluksen alkunäytössä olevasta painikkeesta ”Näytä kartalla”. 

Satelliittipaikannus toimii parhaiten ulkotiloissa, mahdollisimman korkeilla ja aukeilla paikoilla. Sisätiloissa paikannustarkkuutta saa parannettua huomattavasti hakeutumalla ikkunoiden ääreen tai kokonaan ulos sisätiloista. Ulkona kannattaa siirtyä alavammille tai korkeammille paikoille, jos mahdollista.

Kyllä toimii, mutta Hätäkeskuslaitokseen saattaa välittyä sijaintitieto eri puhelinnumerosta, josta soitat. Sanele tällöin hätäkeskuspäivystäjälle sijaintikoordinaattisi suullisesti.

Lähimmän sydäniskurin sijaintitieto saadaan Sydänliiton yhteistyössä Punaisen Ristin ja Elvytysneuvoston kanssa hallinnoimasta defi.fi-rekisteristä. Lähin sydäniskuri -valikko löytyy sovelluksesta Palvelut ja Muut palvelut -välilehtien alta. Reittiohjeet avautuvat puhelimen omassa karttasovelluksessa. Lisätietoa sydäniskurien rekisteröimisestä: Defi.fi – Rekisteri sydäniskureista

Jos antaa sovellukselle luvan käyttää sijaintitietoa, käyttäjä saa puhelimen näytölle ilmoituksen oman alueen liikennetiedotteista. Kaikki voimassa olevat tiedotteet näkyvät aina sovelluksen tiedotelistauksessa. Tiedot tulevat sovellukseen Digitraffic-palvelusta.

Hätäkeskuslaitos julkaisee sovelluksen kautta viranomaisten välittämät vaaratiedotteet, muut viranomaistiedotteet sekä liikennetiedotteet. 

112 Suomi -sovellus on yksi lakisääteisistä vaaratiedottamisen kanavista. Viranomaistiedotteella sen sijaan tarkoitetaan erilaisia poikkeuksellisiin tilanteisiin, hälytystehtäviin, harjoituksiin tai olosuhteisiin liittyviä viestejä ja ohjeita ihmisille, joilla vähennetään esimerkiksi huhuja ja yhteydenottoja hätänumeroon tai opastetaan ihmisiä toimimaan oikein. Näitä käytetään tilanteissa, missä on tarpeen informoida tai ohjeistaa väestöä, mutta vaaratiedottamisen kynnys ei kuitenkaan ylity.

Tiedotteen kieli, suomi tai ruotsi, määräytyy sen mukaan, minkä kielen käyttäjä on sovellukseen määritellyt.

Mikäli olet tiedotteen vaikutusalueella, saat puhelimesi näytölle ilmoituksen. Ilmoituksen lisäksi kuulet äänimerkin.

Vaaratiedotteen äänimerkki on tunnistettava ja useimmille suomalaisille tuttu television ja radion vaaratiedotteista. Kahdesta kolmeen sekuntiin kestävä morsetuskoodi "CQ" (seek you) on kansainvälinen koodi vaaratiedotteilla. 

Viranomaistiedotteen äänimerkki on lyhyt noin puoli sekuntia kestävä ”ti tu”. 

Äänimerkkejä ei toisteta vaan ne kuuluvat kerran.

Ei kuulu. Jos puhelimesi on äänettömällä, uudet ilmoitukset ilmestyvät näytölle, mutta ääntä ei kuulu.

Yksittäisen sovelluksen voi useimmissa puhelinmalleissa valita vaimennettavaksi, niin myös 112 Suomi -sovelluksen. Jos puhelin on äänettömällä, yksittäisen sovelluksen ääniä ei saa päälle.  

Tiedotteet välitetään sovelluksella sijaintitietoon perustuen. Mikäli tiedottava viranomainen ei määrittele julkaisusädettä, julkaistaan alueellinen tiedote 20 kilometrin säteelle tapahtumapaikasta. Ilmoituksen saa myös silloin, kun siirtyy alueelle, missä tiedote on voimassa.

Saat ilmoituksen myös siinä tapauksessa, mikäli siirryt tiedotteen alueelle vasta tiedotteen julkaisemisen jälkeen. Tällaisessa tilanteessa viive on noin 10-15 minuuttia puhelimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuuksista riippuen.

Alueellisen ilmoituksen saanti riippuu siitä, tunnistaako sovellus puhelimen olevan tai siirtyvän alueelle, missä tiedote on voimassa. Paikannustarkkuuteen vaikuttavat muun muassa käynnissä olevat sovellukset, laitteessa olevat anturit ja käyttäjän omat asetukset.

Puhelinten käyttöjärjestelmät saattavat rajoittaa tiedotteiden läpituloa. Ilmoitus voi jäädä tulematta esimerkiksi, jos puhelin on virransäästötilassa tai paikannus ei ole jostain syystä onnistunut.

Saadakseen alueellisen tiedotteen, on puhelimessa aina oltava sijaintitiedot päällä. Paikannus perustuu WiFi- ja mobiiliverkon tukiasemiin. GPS-paikannusta käytetään vain silloin, jos päällä on myös toinen GPS-sijaintia hyödyntävä sovellus. Koska WiFi on paikannuksen perusteista tärkein ja tarkin, puhelimessa tulisi olla Wifi-toiminnallisuus päällä, jotta sovellus tunnistaa puhelimen olevan tai siirtyvän tiedotteen voimassaoloalueelle.

Tiedote lähetetään taustalla kaikkiin puhelimiin, missä sovellus on. Tiedotteen saapuessa puhelimeen se suodatetaan näkyviin niissä puhelimissa, jotka ovat tiedotteelle määritellyllä vaikutusalueella. Jos puhelin ei ole lähetyshetkellä tiedotteen vaikutusalueella, siirtyy alueelle saapuminen taustaprosessin tehtäväksi. Tällöin puhelin käy itse omalla rytmillään ja omilla ehdoillaan tarkastelemassa, onko puhelin kyseisellä alueella. 

Puhelin ei lähetä missään vaiheessa tietoa hätäkeskukseen tai taustajärjestelmään vaan puhelin itsenäisesti tarkistaa tiedotteiden listalta, onko saavuttu jonkin aktiivisena olevan tiedotteen alueelle.

Alueelliset liikennetiedotteet lähetetään kaikkiin puhelimiin, missä sovellus on  asennettu, asetuksista sallittu sijaintitietojen käyttö jatkuvasti sekä valinta Liikennetiedotteet näytetään. Puhelin käy taustaprosesseissa liikennetiedotteeseen asetettuun alueeseen peilaten tarkistamassa aktivoidaanko liikennetiedotteesta heräte puhelimeen. Liikennetiedoteprosessissa käyttäjältä ei välity sijaintitietoa pilveen eikä muuallekaan. Käyttäjä voi valita asetuksista haluaako liikennetiedotteista herätteen vai ei (valinta Liikennetiedot näytetään/ei näytetä).

Et saa. Kun otat lentotilan pois päältä, ilmoitus tulee Android-puhelimissa läpi ja näkyy puhelimen näytöllä, jos uusia tiedotteita on julkaistu.

Aktiiviset tiedotteet voi tarkistaa avaamalla 112 Suomi -sovelluksen Tiedotteet-välilehden.

Sovellus toimii eri käyttöjärjestelmien puhelimissa pääosin samalla tavalla, mutta pieniä eroja on.
Tärkein ero on, että iPhonessa 112 Suomi -sovellus tulisi pitää koko ajan taustalla päällä, jotta tiedotteet tulevat läpi. Android- ja Huawei-käyttöjärjestelmän puhelimiin tiedote tulee, olipa sovellus päällä tai ei.

Päivityksen jälkeen käyttäjien tulee avata sovellus kerran, jotta tiedotetoiminto käynnistyy ja antaa sovellukselle lupa seurata käyttäjän sijaintia myös sovelluksen ollessa suljettuna.

Jos puhelimen ollessa suljettuna lähetetään useampi tiedote, laite antaa ilmoituksen vain viimeisimmästä tiedotteesta. Kaikki aktiiviset ja päättyneet tiedotteet voi halutessaan tarkistaa sovelluksen listauksesta.

Uusimmissa Samsung puhelimissa täytyy antaa myös oikeus puhelimelle käyttää liikuntatietoja. Ne pitää sallia, jotta vaaratiedote tulee perille. Ominaisuus käyttää puhelimen kiihtyvyysantureita tarkistaakseen sijaintiaan suhteessa vaara-alueeseen vain, kun puhelin liikkuu. Tämä toteutus säästää akkua.

Näihin iPhone-käyttäjä voi vaikuttaa:

  • Sovelluksen on oltava koko ajan auki taustalla, jotta ilmoitukset tulevat läpi.
  • iPhonessa kysytään asennuksen yhteydessä ensin, saako sovellus käyttää sijaintiasi. Tähän tulisi vastata "Salli aina". 
  • Tämän jälkeen kysytään, sallitaanko liikunta- ja kuntoilutietojen käyttö ja ilmoitusten lähettäminen. Ne pitää sallia, jotta vaaratiedote tulee perille. Ominaisuus käyttää puhelimen kiihtyvyysantureita tarkistaakseen sijaintiaan suhteessa vaara-alueeseen vain, kun puhelin liikkuu. Tämä toteutus säästää akkua.
  • Tämän jälkeen tulisi vielä sallia se, että sovellus haluaa lähettää sinulle ilmoituksia.
  • Puhelin kysyy ajoittain käyttäjältä, haluaako tämä jatkaa 112 Suomi -sovelluksen taustapaikannusta.
  • Jos käyttäjä ei reagoi saapuneisiin tiedotteisiin, käyttöjärjestelmä saattaa rajoittaa tiedotetoimintoa.

Lisäksi voi ilmetä seuraavia rajoitteita:

  • Jos käyttäjä on jatkuvasti saapuvien tiedotteiden eikä niistä näytetä ilmoitusta, käyttöjärjestelmä saattaa olettaa viestien olevan "turhia" ja rajoittaa tiedotetoimintoa.
  • Tiedotteet jaetaan laitteisiin ryppäinä Applen omasta palvelusta, kunnes puhelimeen on menossa myös muuta dataa, jolloin tiedotteen lähetys voi viivästyä.
  • Tiedotteiden vastaanottaminen ei toimi ollenkaan iOS-käyttöjärjestelmän versiossa 10.0. Versioissa 11.0 ja 11.1 toimii niin kauan kunnes puhelin käynnistetään uudestaan ja 112 Suomi -sovellus avataan seuraavan kerran.

Apple ei julkista tarkkoja ehtoja, missä tilanteissa ilmoituksia rajoitetaan. Ehdot voivat myös muuttua.