Usein kysyttyä 112 Suomi -sovelluksesta

Suomessa vieraileva matkailija voi käyttää sovellusta lataamalla sen puhelimeensa normaaliin tapaan. Tällöin oma puhelinnumero tulee syöttää kansainvälisessä muodossa (plus-merkki ja maanumero numeron alkuun).

Suomessa hätäpuhelut välittyvät hätänumeroon 112 minkä tahansa toimivan matkaviestinverkon kautta. Jos siis oman palveluntarjoajan puhelinverkkoa ei ole saatavilla, hätäpuhelu yhdistyy toisen operaattorin verkon kautta hätäkeskukseen. Tällöin käytössä ei kuitenkaan ole pakettidataa eikä paikkatieto välity automaattisesti hätäkeskukseen. Sanele tällöin paikkakoordinaattisi suullisesti puhelimen näytöltä.

Suomessa hätäpuhelut välittyvät hätänumeroon 112 minkä tahansa toimivan matkaviestinverkon kautta. Jos siis oman palveluntarjoajan puhelinverkkoa ei ole saatavilla, hätäpuhelu yhdistyy toisen operaattorin verkon kautta hätäkeskukseen. Tällöin käytössä ei kuitenkaan ole pakettidataa eikä paikkatieto välity automaattisesti hätäkeskukseen. Sanele tällöin paikkakoordinaattisi suullisesti puhelimen näytöltä.

Sovellus käyttää sijaintitietoa ainoastaan silloin, kun soitat sovelluksen kautta hätänumeroon 112, Tienkäyttäjän linjalle tai Meripelastuskeskukseen. Sijaintitiedon lähetys aktivoituu, kun painat sovelluksesta Soita-valikkoa kyseisen numeron kohdalta.

Sovellus lähettää paikannussignaalia 60 minuuttia puhelun alkamisesta, ja se tallentuu välityspalvelimelle vuorokaudeksi (24h). Tällöin aiemman puhelun sijaintitieto on haettavissa uuteen puheluun puhelinnumeron perusteella, jos joudut soittamaan samassa hätätilanteessa toisen kerran hätäkeskukseen, ja esimerkiksi datayhteys ei ole käytettävissä.

Vaara- ja muut viranomaistiedotteet lähetetään kaikkiin puhelimiin, joissa on sovellus asennettuna ja asetuksista valittuna paikannus. Puhelin käy taustaprosesseissa vaara- tai muuhun viranomaistiedotteeseen asetettuun alueeseen peilaten tarkistamassa aktivoidaanko tiedotteesta heräte puhelimeen. Vaara- tai muu viranomaistiedoteprosessissa käyttäjältä ei välity sijaintitietoa pilvipalveluun tai muualle.

Alueelliset liikennetiedotteet lähetetään kaikkiin puhelimiin, joissa on sovellus asennettuna, asetuksista valittuna paikannus sekä valinta ”Liikennetiedotteet näytetään”. Puhelin käy taustaprosesseissa liikennetiedotteeseen asetettuun alueeseen peilaten tarkistamassa aktivoidaanko liikennetiedotteesta heräte puhelimeen. Liikennetiedoteprosessissa käyttäjältä ei välity sijaintitietoa pilvipalveluun tai muualle.

Lähin sydäniskuri näytetään puhelimen sijaintiin perustuen. Listauksen hakeminen sovellukseen ei välitä käyttäjästä mitään tietoa kolmansille osapuolille. 

Sovelluksen kautta siirryttäessä Omaolo.fi-verkkopalveluun ja täytettäessä koronavirustaudin kyselyä verkkopalvelussa, ei käyttäjästä välity tietoja SoteDigi Oy:lle.

Puhelinnumero tarvitaan, jotta sijaintitieto voidaan hätätilanteessa yhdistää oikeaan hätäpuheluun.
Numeroa ei käytetä henkilötietojen hakemiseen tai muiden tietojen välittämiseen. Hätäkeskuspäivystäjä näkee ainoastaan numeron, josta puhelu tulee, sekä sijaintitiedon.

Teknisesti 112 Suomi -sovellus ja AML tapahtuvat hieman eri tavoin. 112 Suomi -sovellus perustuu puhelimen GPS-paikannukseen. AML hyödyntää paikannuksessa GPS:n lisäksi myös esimerkiksi etäisyyttä tunnistettuihin WiFi-laitteisiin. AML-paikannusmenetelmä on siis tarkempi, mutta myös alttiimpi virheille, jos esimerkiksi WiFi-laitteita liikutellaan. Tarkin ja varmin paikannus tapahtuu AML-paikannuksen ja 112 Suomi -sovelluksen yhtäaikaisella käytöllä.

Sovellusta voi käyttää, vaikka mobiilidatayhteyttä ei ole saatavilla. Sijaintitiedon automaattinen välitys vaatii verkkoyhteyden, mutta satelliittipaikannus ei. Voit soittaa hätänumeroon tavalliseen tapaan ja kertoa päivystäjälle sijaintisi suullisesti lukemalla koordinaatit ääneen 112 Suomi -sovelluksen näkymästä. 

Sovellus siis kertoo luotettavasti sijaintisi silloinkin, kun sijaintitieto ei välity automaattisesti. Tällöin on tärkeää kertoa päivystäjälle myös paikannustarkkuus, joka näkyy sovelluksessa suoraan koordinaattitiedon alapuolella.

Puhelinta vaihdettaessa sovellus pitää asentaa uudelleen. Vastaavasti puhelinliittymää vaihdettaessa tulee sovellukseen syötetty käyttäjän oma puhelinnumero päivittää uuteen, jotta sijaintitieto voidaan hätätilanteessa yhdistää oikeaan hätäpuheluun.

Sovellus päivittyy automaattisesti, jos käyttäjä on sallinut oman puhelimensa asetuksissa automaattipäivitykset. Jos automaattipäivitykset eivät ole käytössä, päivityksen saa asennettua sovelluskaupasta etsimällä 112 Suomi -sovelluksen ja painamalla päivitä-painiketta. Huomaathan, että sovellus saattaa kysyä uudelleen puhelinnumeroa, kun sen käynnistää ensimmäistä kertaa päivityksen jälkeen.

Tällainen toiminnallisuus vaatii käyttäjän puhelutietojen seuraamista, joka on useimmilla puhelinalustoilla tietoturvasyistä kokonaan estetty. Lisäksi hätäpuhelu on puhelimen erikoistoiminto, ja osa puhelimista voi rajoittaa sovellusten toimintaa hätäpuheluiden aikana. Tämän vuoksi on tärkeää, että sovellus saa paikkatiedon jo ennen hätäpuhelun alkamista.

Sovellukselle on siis erikseen "kerrottava" hätäpuhelusta käynnistämällä sovellus ja soittamalla puhelu sen kautta. Tämä johtuu teknisestä syystä, sillä laitealustat eivät salli puhelurajapinnan yhteyteen tehtävää sovellusta.

Sijaintikoordinaatit esitetään kolmen desimaalin tarkkuudella WGS84-koordinaattimuodossa. 

Suomessa hätäpuhelut välittyvät hätänumeroon 112 minkä tahansa toimivan matkaviestinverkon kautta. Jos siis oman palveluntarjoajan puhelinverkkoa ei ole saatavilla, hätäpuhelu yhdistyy toisen operaattorin verkon kautta hätäkeskukseen. Tällöin käytössä ei kuitenkaan ole pakettidataa eikä paikkatieto välity automaattisesti hätäkeskukseen. Sanele tällöin paikkakoordinaattisi suullisesti puhelimen näytöltä.

Sovellus toimii Android-, iOS- ja HarmonyOS-käyttäjärjestelmän puhelimissa. Ilmainen sovellus on ladattavissa seuraavista sovelluskaupoista: Google Play, App Store, App Gallery. 

Sovelluksen käyttökielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Voit vaihtaa kielen sovelluksen asetuksista.

Sovelluksen kautta soitettu hätäpuhelu yhdistyy Ahvenanmaalla Ahvenanmaan hätäkeskukseen ja muualla Euroopassa kohdemaan omaan hätäkeskukseen. 

Euroopassa sovelluksen kautta soitetusta hätäpuhelusta sijaintitieto ohjautuu kohdemaan hätäkeskukseen Pan-European Mobile Emergency Apps (PEMEA) -arkkitehtuurin avulla. Sijaintitieto välittyy siitä lähtien, kun PEMEA on käytössä myös kohdemaassa.

Koordinaatit voi tarkistaa sovelluksesta manuaalisesti missä tahansa. Tällöin on huomioitava, että eri maiden hätäkeskuksissa saattaa olla käytössä eri koordinaattimuoto. Muista kertoa paikalliseen hätäkeskukseen, että koordinaatit ovat Suomessa käytettävässä WGS84-muodossa (DD°MM.mm').

Päivystysnumerot-listalla olevaan ulkoministeriön päivystysnumeroon voi soittaa ulkomailla sattuneista hätä- ja kriisitilanteista. Puhelu yhdistyy Suomeen ulkoministeriön päivystykseen. Numeroon soittaminen maksaa normaalin ulkomailta soitetun matkapuhelinmaksun verran.

Voimassa olevat tiedotteet löytyvät Tiedotteet-välilehdeltä myös ulkomailla. Manner-Suomen ulkopuolelle kohdistuvia vaara- ja viranomaistiedotteita ei välitetä sovelluksen kautta.