Hätäkeskuslaitos välittää vaaratiedotteet

Hätäkeskuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on välittää viranomaisten antamat vaaratiedotteet Yleisradiolle. Vaaratiedote annetaan alueellisena vaaratiedotteena radiossa. Viranomaisen niin päättäessä voidaan vaaratiedote antaa myös koko maahan, jolloin se annetaan myös television välityksellä. Kaikki vaaratiedotteet ilmestyvät teksti tv:n sivuille 112.

Hätäkeskuslaitos tukee virallista järjestelmää julkaisemalla vaaratiedotteet myös 112 Suomi -mobiilisovelluksessa, 112.fi-sivustolla sekä Hätäkeskuslaitoksen Facebook- ja Twitter-tilillä. 

Vaaratiedotteen sisällöstä päättää aina tiedotteen antava viranomainen.

Hätäliikenteen häiriötilanteet

Teleyritykset tiedottavat hätäpuheluiden kannalta merkittävistä viestintäverkon, verkko- ja viestintäpalvelujen häiriöistä. Merkittävissä ja ennalta arvaamattomissa häiriötilanteissa Hätäkeskuslaitos voi tiedottaa vaaratiedotteella väestöä, mikäli hätäliikenne on estynyt.