Organisaatio

Hätäkeskuslaitoksen johto

Taito Vainio, Hätäkeskuslaitoksen johtaja
Marko Nieminen, operatiivisen osaston johtaja
Teemu Lehti, hallinto-osaston johtaja
Jukka Aaltonen,  kehittämisosaston johtaja

Viraston johtoryhmään kuuluvat:

  •  viraston päällikkö
  •  osastojen päälliköt
  •  henkilöstön edustaja
  •  viestintäpäällikkö (sihteeri)

Organisaatiokaavio

Viraston päällikön alaisuuteen kuuluvat: Laillisuusvalvonta, Viestintä, Hallinto-osasto, Operatiivinen osasto ja Kehittämisosasto. Hallinto-osaston alle kuuluvat, Esikuntayksikkö, Henkilöstöyksikkö ja Talousyksikkö. Operatiivinen osastoon kuuluvat Johtokeskus, Kuopion hätäkeskus, Keravan hätäkeskus, Turun hätäkeskus, Vaasan hätäkeskus, Porin hätäkeskus ja Oulun hätäkeskus. Kehittämisosastoon kuuluvat Tietojärjestelmät-yksikkö, Suunnitteluyksikkö, Pääkäyttöyksikkö ja Projektitoimisto.