Organisaatio ja julkaisut

Hätäkeskuslaitoksen johto

Taito Vainio, Hätäkeskuslaitoksen johtaja
Marko Nieminen, operatiivisen osaston johtaja
Teemu Lehti, hallinto-osaston johtaja
Arttu Perttula, kehittämisosaston johtaja

Hätäkeskuslaitokseen kuuluvat viraston johto ja kolme osastoa

Viraston päällikön suorassa alaisuudessa toimivat viraston laillisuusvalvonta ja viestintä.

Hallinto-osastoon kuuluvat esikuntayksikkö, henkilöstöyksikkö ja talousyksikkö.

Operatiiviseen osastoon kuuluvat johtokeskus ja kuusi hätäkeskusta (Kerava, Kuopio, Oulu, Pori, Vaasa ja Turku).

Kehittämisosastoon kuuluvat Tietojärjestelmät-yksikkö, Suunnitteluyksikkö, Pääkäyttöyksikkö ja Projektitoimisto.