Hätäkeskustoiminta Suomessa

Tämän julkaisun tavoitteena on lisätä ymmärrystä Hätäkeskuslaitoksen toiminnasta ja palveluista sekä roolista yhtenä turvallisuusviranomaisena. 

Kirjoittanut: Katri Kalliomäki

Toimituskunta:

Jarmo Salonen
Heikki Uusitalo
Riku Inkinen
Tommi Hopearuoho
Seija Tuomas
Paula Forsten
Hanne Paalanen-Ericsson

Tarinat:

Aapo Asumaniemi
Anne Mäkinen
Pia Latva

Hätäkeskuslaitos 2023