HÄTÄKESKUSTOIMINTA

 • Operatiivinen henkilöstö

  Hätäkeskusten päälliköt johtavat hätäkeskuksia. Hätäkeskuspäivystäjät, ylipäivystäjät ja vuoromestarit työskentelevät hätäkeskusten päivystyssalissa ja kuuluvat päivystystehtävää hoitavaan henkilöstöön. Lisäksi salissa työskentelee ilmoitinlaitetestaajia, jotka vastaanottavat palo- ja rikosilmoitinlaitteiden testaamiseen liittyviä puheluita. Operatiivista työtä tukee joukko asiantuntijoita.

 • Hätäkeskuspalveluiden tuottaminen

  Hätäkeskusten tavoitteena on vastata kiireellisiä hätätilanteita koskeviin hätäilmoituksiin viivytyksettä ympäri vuorokauden. Hätäkeskuslaitos noudattaa hätäilmoitusten käsittelyssä poliisi- pelastus- sosiaali- ja terveystoimen sekä Rajavartiolaitoksen antamia ohjeita. 

 • Hätäliikenne

  Suomessa yhteydenotot hätänumeroon 112 ovat maksuttomia. Hätäpuheluilla on puhelinverkossa tavallista korkeampi prioriteetti.

 • Hätäilmoituksen käsittely

  Hätäkeskuspäivystäjän on lain mukaan arvioitava hätätilanteen kiireellisyys ja resurssien tarve hätäilmoituksesta saatujen tietojen perusteella. Hätäkeskuspäivystäjä käyttää tilannekuvan muodostamiseen hätäilmoituksen tekijältä saatuja tietoja.

 • Johtokeskus

  Hätäkeskuslaitoksen johtokeskus seuraa viraston omaa toimintakykyä ja sen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Hätäkeskustoimintaan vaikuttavissa häiriö- ja poikkeustilanteissa johtokeskus huolehtii tilannekuvan tuottamisesta ja tilanteen johtamisesta.

 • Tietojärjestelmät

  Erilaiset tietojärjestelmät, kuten hätäkeskustietojärjestelmät ERICA, viranomaisradioverkko VIRVE sekä kenttäjärjestelmät ovat hätäkeskustoiminnan kannalta merkittäviä asioita. 

 • Häiriö- ja poikkeustilanteet

  Hätäkeskuslaitos on varautunut suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin, ja poikkeusoloihin valmiussuunnitelman avulla. Varautumisella pyritään varmistamaan, että hätäkeskuspalveluja pystytään tuottamaan poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa mahdollisimman pitkään ilman keskeytyksiä. 

 • Oppiminen jatkuu työuralla

  Hätäkeskuspäivystäjät, kuten ihmiset ylipäätään ovat erilaisia. He oppivat eri tavoin ja ovat uransa eri vaiheissa. Asiantuntija Pia Latva kertoo, että hätäkeskuspäivystäjän ammatissa oppiminen jatkuu koko työuran ajan toimintaympäristön muuttuessa.

 • Työpäivä päivystyssalissa

  Ylipäivystäjä Aapo Asumaniemi kuvailee, mitä kaikkea hätäkeskuspäivystäjän työpäivään sisältyy. Onnistunut elvytys, päivystäjän toimien ansiosta kiinni jäänyt rikollinen, tulipalon alkusammutus, joka estää isommat lisävahingot, onnistunut synnytyspuhelu ja vastasyntyneen itku luurin toisessa päässä. Siinä muutamia esimerkkejä, joiden takia tätä työtä on varsin hienoa tehdä. 

 • Hätä­numeroon kuulumattomat ilmoitukset

  Keskimäärin joka neljäs ilmoitus ei kuuluisi hätäkeskuksen hoidettavaksi. Hätäkeskuspäivystäjä Anne Mäkinen kuvailee, minkälaisia hätänumeroon kuulumattomat ilmoitukset ovat.