• Historia

  Vuonna 2001 siirryttiin valtion ylläpitämään hätäkeskustoimintaan ja perustettiin uusi virasto, Hätäkeskuslaitos. Ennen Hätäkeskuslaitosta pelastus- ja poliisiviranomaiset ylläpitivät omia hälytyskeskuksiaan.

 • Viraston tehtävä

  Hätäkeskuslaitos on itsenäinen virasto, jota tulosohjaa sisäministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Viraston toiminta perustuu hätäkeskustoiminnasta säädettyyn lakiin.

 • Organisaatio

  Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstö jakautuu operatiiviseen päivystyshenkilöstöön sekä hallinto- ja tukihenkilöstöön. Päivystyshenkilöstön tehtävänä on toteuttaa hätäkeskuspalvelua vuorokauden ympäri. Hallinto- ja tukihenkilöstön toimenpiteillä sen sijaan mahdollistetaan hätäkeskuspalvelun tuottaminen.

 • Viranomaisyhteisyö

  Avuntarvitsijoista ja 112-toimintaan osallistuvista viranomaisista muodostuu auttamisen ketju, jonka keskeisenä lenkkinä toimii hätäkeskus. 

 • Tutkintokoulutus ja opiskelu

  Hätäkeskuspäivystäjien tutkintokoulutuksesta vastaa Kuopiossa sijaitseva Pelastusopisto. Hätäkeskuspäivystäjän tutkintokoulutuksen kesto on 1,5 vuotta. Päivystyshenkilöstön osaamisesta huolehditaan myös työllistymisen jälkeen.

 • Talous

  Hätäkeskuslaitoksen toiminta rahoitetaan pääasiassa verotuloilla. Virastossa pyritään varautumaan seuraavien vuosien kuluihin hyvällä suunnittelulla ja seurannalla.

 • Palvelussuhde

  Hätäkeskuslaitoksen henkilöstö jakautuu hallintohenkilöstön sekä operatiivista työtä tekevään päivystyshenkilöstöön. Palvelussuhteeseen liittyvissä ehdoissa noudatetaan valtion virkaehtosopimusta.

 • Työhyvinvointi

  Työhyvinvoinnin kehittäminen Hätäkeskuslaitoksessa kuulu koko henkilöstölle. Henkilöstön työkykyä ja työyhteisöjen toimivuutta edistetään virastossa aktiivisesti ja työkykyä alentavat tekijät pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 • Viestintä

  Hätäkeskuslaitos viestii toiminnastaan avoimesti ja aktiivisesti, ja huolehtii julkisuudessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Hätäkeskuslaitoksen velvollisuutena on kertoa hätäkeskustoimintaan ja hätäkeskuspalveluihin liittyvistä asioista. Viestintä on tasapuolista, oikea-aikaista ja saavutettavaa. 

 • Laillisuusvalvonta

  Hätäkeskuslaitoksen toiminta valtion viranomaisena perustuu lakiin. Viranomaisen on noudatettava kaikessa toiminnassaan lakia. Sen on myös pystyttävä osoittamaan, että laki toiminnassa toteutuu. 

 • Oppiminen jatkuu työuralla

  Hätäkeskuspäivystäjät, kuten ihmiset ylipäätään ovat erilaisia. He oppivat eri tavoin ja ovat uransa eri vaiheissa. Asiantuntija Pia Latva kertoo, että hätäkeskuspäivystäjän ammatissa oppiminen jatkuu koko työuran ajan toimintaympäristön muuttuessa.

 • Työpäivä päivystyssalissa

  Ylipäivystäjä Aapo Asumaniemi kuvailee, mitä kaikkea hätäkeskuspäivystäjän työpäivään sisältyy. Onnistunut elvytys, päivystäjän toimien ansiosta kiinni jäänyt rikollinen, tulipalon alkusammutus, joka estää isommat lisävahingot, onnistunut synnytyspuhelu ja vastasyntyneen itku luurin toisessa päässä. Siinä muutamia esimerkkejä, joiden takia tätä työtä on varsin hienoa tehdä. 

 • Hätä­numeroon kuulumattomat ilmoitukset

  Keskimäärin joka neljäs ilmoitus ei kuuluisi hätäkeskuksen hoidettavaksi. Hätäkeskuspäivystäjä Anne Mäkinen kuvailee, minkälaisia hätänumeroon kuulumattomat ilmoitukset ovat.