Päivystyshenkilöstön ammatinhallinnan tukeminen

""

Hätäkeskuspäivystäjän ammatissa oppiminen jatkuu koko työuran ajan toimintaympäristön muuttuessa. Suunnitelmallisella osaamisen kehittämisellä haluamme ottaa vastuuta henkilöstöstä, mutta vastuu omasta osaamisesta ja sen kehittämisestä on myös jokaisella päivystäjällä itsellään. 

Osaamisen kehittämisessä lähtökohtana on, että osaamistarpeet ennakoidaan ja toimenpiteet on huomioitu vuosisuunnittelussa. Aina vuoden lopussa ryhdymme yhdessä viraston asiantuntijatiimin kanssa suunnittelemaan seuraavan vuoden koulutussuunnitelmaa. Suunnittelemme muun muassa koulutus- ja perehdytystarpeita ja niiden ajankohtia. Vuosisuunnitelmaan saattaa ajan mittaan tulla muutoksia, jos yllättäviä koulutustarpeita ilmenee. 

Hätäkeskuspäivystäjät, kuten ihmiset ylipäätään ovat erilaisia. He oppivat eri tavoin ja ovat uransa eri vaiheissa.

Hätäkeskuspäivystäjät, kuten ihmiset ylipäätään ovat erilaisia. He oppivat eri tavoin ja ovat uransa eri vaiheissa. Siksi pyrimme järjestämään hätäkeskuksissa mahdollisimman paljon yksilöllistä koulutusta, jolloin eri tarpeet voidaan huomioida paremmin. Olemme vuosien saatossa tarkoituksellisesti vähentäneet yhteisiä koulutuksia ja panostaneet yksilölliseen tukeen. Ammatinhallinnan tukemiseen meillä on käytössä monenlaisia keinoja, kuten laadunvalvonta, drive-in-koulutukset, henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat ja ihan perinteiset koulutuspäivät.

""

Ylipäivystäjät tekevät laadunvalvontaa päivystyssalissa. Laadunvalvonta tarkoittaa käytännössä hätäpuheluiden kuuntelua ja analysointia sekä tehtäväkirjausten sisällön tarkastelua sovittujen teemojen mukaan. Havainnosta pyritään antamaan päivystäjälle aina välitön positiivinen tai korjaava palaute. Laadunvalvonnassa nousee joskus myös esille aiheita, joita voidaan hyödyntää muissa koulutuksissa. 

Drive-in-koulutukseksi kutsutaan koulutusta, jossa päivystäjät tulevat salista vuorotellen noin puoleksi tunniksi kerrallaan joko yksin tai muutama henkilö kerrallaan kertaamaan tiettyä aihetta. Näin voimme tarjota rauhallisen oppimishetken ja keskittyä juuri niihin seikkoihin, mikä kutakin askarruttaa. Yhteisiä koulutuspäiviä järjestämme lähinnä uusien asioiden opettamiseksi.

Yksittäisen päivystäjän kehittymistä tuetaan henkilökohtaisella oppimissuunnitelmalla. Ylipäivystäjä tekee suunnitelman perehdytettävistä aiheista yhdessä päivystäjän kanssa. Pyrimme toteutuksessa käyttämään monipuolisia oppimismenetelmiä, joita voivat olla esimerkiksi työskentelyn havainnointi, omien tallenteiden kuuntelu ja analysointi, vieriopetus tai teoriaopetus luokkahuoneessa. Lopuksi käymme vielä yhdessä keskustelun siitä, mitä on opittu ja miten koulutusta jatketaan. 

Henkilöstön korkea ammatillinen osaaminen on hätäkeskustoiminnan ydin ja siitä pyrimme pitämään huolta hyvän suunnittelun avulla.

Pia Latva, asiantuntija, Vaasan hätäkeskus