NÖDCENTRALSVERKSAMHETEN

 • Den operativa personalen

  Nödcentralernas chefer leder nödcentralerna. Nödcentralsoperatörerna, de ledande nödcentralsoperatörerna och skiftmästarna arbetar i nödcentralernas joursalar. I salen arbetar dessutom larmanläggningstestare som tar emot samtal som gäller testning av brand- och brottslarmanläggningar.  Det operativa arbetet stöds av ett team av sakkunniga. 

 • Nödtrafik

  I Finland kostar det ingenting att kontakta nödnumret 112. Nödsamtal har högre prioritet än andra samtal i telefonnätet. 

 • Produktion av nödcentralstjänster

  Nödcentralerna har som mål att utan dröjsmål svara på nödmeddelanden om brådskande nödsituationer dygnet runt. Vid hantering av nödmeddelanden följer Nödcentralsverket instruktioner som polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården och Gränsbevakningsväsendet utfärdat. 

 • Hantering av nödmeddelanden

  Enligt lagen ska nödcentralsoperatören bedöma hur brådskande en nödsituation är och vilka resurser som behövs. Nödcentralsoperatören skapar en lägesbild med hjälp av de uppgifter som fås av den som lämnar nödmeddelandet. 

 • Störningar och undantagssituationer

  Nödcentralsverket har beredskap för storolyckor, störningar och undantagsförhållanden med hjälp av en beredskapsplan. Syftet med beredskapen är att säkerställa att nödcentralstjänster kan produceras i undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden så länge som möjligt utan avbrott. 

 • Ledningscentralen

  Nödcentralsverkets ledningscentral följer upp Nödcentralsverkets egen insatsförmåga och förändringar i verksamhetsmiljön. Vid störningar och exceptionella situationer som påverkar nödcentralsverksamheten ansvarar ledningscentralen för att skapa och uppdatera en lägesbild och leda situationen. 

 • Informationssystem

  Olika datasystem, till exempel nödcentralsdatasystemet ERICA, myndighetsradionätverket VIRVE och fältsystemen är viktiga element i nödcentralsverksamheten.

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.