NÖDCENTRALSVERKSAMHETEN

Ledningscentralen

Nödcentralsverkets ledningscentral följer upp Nödcentralsverkets egen insatsförmåga och förändringar i verksamhetsmiljön. Vid störningar och exceptionella situationer som påverkar nödcentralsverksamheten ansvarar ledningscentralen för att skapa och uppdatera en lägesbild och leda situationen. Ledningscentralen bedömer störningens omfattning och konsekvenser i samarbete med andra aktörer och beslutar vid behov om övergången till reservsystem. 

Ledningscentralen ansvarar för den riksomfattande resurshanteringen som gäller nödcentralernas jourverksamhet. Ledningscentralen har realtidsinformation om personalläget och om antalet nödmeddelanden och förmedlade uppgifter. Om till exempel en nödcentral har en orimlig arbetsbörda på grund av tillfällig rusning i nödnumret, brist på personalresurser eller störningar, kan ledningscentralen påskynda förmedlingen av nödmeddelanden till andra nödcentraler. Normalt styrs nödmeddelanden till den närmaste nödcentralen, men efter en viss väntetid förmedlas de till en ledig nödcentralsoperatör vid vilken nödcentral som helst. 

Bland annat nödcentralsdatasystemet, det officiella radionätet (VIRVE), säkerhetsnätet (TUVE), teleoperatörerna och elförsörjningen är viktiga faktorer i nödcentralsverksamheten. Vädret har också stor inverkan på 112-verksamheten. Ledningscentralen följer upp lägesbilden över hela verksamhetsmiljön och samarbetar aktivt med olika myndigheters läges-, lednings- och beredskapscentraler.

Myndigheternas varningsmeddelanden förmedlas via Nödcentralsverkets ledningscentral till Yle och 112 Suomi-appen i enlighet med lagen om varningsmeddelanden. Ledningscentralen ansvarar också för annan myndighetskommunikation som sker via 112 Suomi-applikationen och för förmedlingen av ministeriernas riktade myndighetsmeddelanden till teleoperatörerna. Dessutom aktiverar ledningscentralen vid behov befolkningslarmen för att varna befolkningen.

Ledningscentralen är myndighetens internationella kontaktpunkt som tar emot kontakter från nödcentraler eller säkerhetsmyndigheter i andra länder. Ledningscentralen svarar på Nödcentralsverkets internationella nummer, som tar emot kontakter från utlandet från personer som behöver nödcentralshjälp från Finland. Om ett meddelande om en nödsituation som ägt rum i utlandet däremot kommer till Finland, lämnar ledningscentralen ett nödmeddelande till myndigheterna i landet i fråga.

Ledningscentralen svarar också på EU:s gemensamma nummer för försvunna barn, som tar emot icke-brådskande anmälningar gällande barn. Ledningscentralen producerar också jourtjänster till utrikesministeriet och Olycksutredningscentralen. 

Nödcentralsverkets ledningscentral är belägen i anslutning till nödcentralen i Kervo och fungerar dygnet runt på samma sätt som nödcentralerna. Ledningscentralsoperatörerna hör till Nödcentralsverkets jourpersonal.

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.