TJÄNSTER

 • Nödnumret 112

  I Finland får man hjälp i en brådskande nödsituation genom ett enda nödnummer. Samtalen till nödnumret tas emot av utbildade nödcentralsoperatörer. Den viktigaste uppgiften för den som behöver hjälp är att bedöma om nödsituationen är brådskande, göra en nödanmälan till nödnumret 112 och svara på nödcentralsoperatörens frågor.

 • Olika sätt att sända nödmeddelande

  Det finns olika sätt att sända ett nödmeddelande. Nödsamtal, nödtextmeddelanden, eCall, nödmeddelanden på finskt teckenspråk samt meddelanden från brand- och brottslarmanläggningar är officiella kanaler som är kompatibla med nödcentralsdatasystemet. Nödmeddelanden från smarta enheter syns också i nödcentralsverksamheten.

 • Appen 112 Suomi

  112 Suomi är Nödcentralsverkets mobilapplikation. Appens innehåll utvecklas i samarbete med finländska säkerhetsaktörer. Syftet med den avgiftsfria applikationen är att medborgaren hittar den tjänst som behövs i nöd- och problemsituationer.

 • Positionering av den som ringer

  För att positionera nödsamtal har man utvecklat flera metoder som är till hjälp särskilt i nödsituationer på ställen som saknar gatuadress. I en nödsituation är det viktigast att veta koordinaterna för händelseplatsen, så att de hjälpande myndigheterna hittar fram så snabbt som möjligt.

 • Varningsmeddelanden

  Innehållet i varningsmeddelanden och distributionens omfattning bestäms alltid av den informerande myndigheten. Den informerande myndigheten skickar alltid sina varningsmeddelanden till Nödcentralsverket, vars lagstadgade uppgift är att förmedla meddelandena till Rundradion och publicera dem i appen 112 Suomi. Nödcentralen hjälper också till med översättningen av meddelandena.

 • Nöd- och problemsituationer utomlands

  112 är Europeiska unionens gemensamma nödnummer. Ett samtal till 112 styrs alltid till nödcentralen i destinationslandet. Det är möjligt att ringa Nödcentralsverkets internationella nummer i situationer där den som ringer är utomlands men nödsituationen pågår i Finland.

 • Service på olika språk

  Nödcentralsverkets interna arbetsspråk är finska. Kommunikationen med samarbetsmyndigheterna sker också på finska. Inom kundtjänsten och kommunikationen som riktar sig till befolkningen tillgodoser Nödcentralsverket både den finsk- och svenskspråkiga befolkningens behov. Nödcentralsoperatören kan använda en tolktjänst som hjälp vid behandlingen av nödmeddelanden, om det inte går att hitta ett gemensamt språk mellan den hjälpbehövande och nödcentralen.

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.