Varningsmeddelanden

En myndighet får utfärda ett varningsmeddelande i situationer där det är nödvändigt att varna allmänheten om en händelse som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller omfattande skada eller förstörelse av egendom. Ett varningsmeddelande utfärdas vanligen också när den farliga situationen är över. 

Den informerande myndigheten skickar alltid sitt varningsmeddelande till Nödcentralsverket, som har till uppgift att förmedla meddelandena till Rundradion och publicera dem i appen 112 Suomi. Nödcentralsverket publicerar meddelandena också på webbplatsen 112.fi och på sina Facebook- och X-konton. 

Varningsmeddelandena utfärdas alltid på finska och svenska. Om en farlig situation eller dess följder gäller samernas hembygdsområde ska meddelandet också utfärdas på samiska. Nödcentralsverket stöder myndigheterna vid översättningen av varningsmeddelanden.

Det är alltid den informerande myndigheten som bestämmer varningsmeddelandets innehåll och kommunikationens omfattning. Varningsmeddelanden får utfärdas av:

•    räddningsmyndigheterna
•    polisen
•    gränsbevakningsmyndigheterna
•    Nödcentralsverket
•    Strålsäkerhetscentralen
•    Meteorologiska institutet
•    Trafikledsverket
•    Transport- och kommunikationsverket Traficom
•    Livsmedelsverket
•    Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
•    Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
•    alla ministerier.

Störningar i nödtrafiken

Nödcentralsverket kan utfärda ett varningsmeddelande för att varna befolkningen om betydande och oförutsedda störningar som förhindrar nödtrafik. Teleföretagen är i sin tur skyldiga att informera om störningar i kommunikationsnätet och nät- och kommunikationstjänster som är av betydelse för nödsamtal. 

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.