TJÄNSTER

Service på olika språk

Nödcentralsoperatören svarar på nödsamtal med orden ”hätäkeskus, nödcentralen”. Syftet med denna svarsmodell är att informera kunden om att hen kan välja att prata finska eller svenska under nödsamtalet. Nödcentralsverkets interna arbetsspråk är finska. Även kommunikationen med samarbetsmyndigheterna sker på finska.

I kommunikationen som riktas till befolkningen tillgodoses både den finsk- och svenskspråkiga befolkningens informationsbehov genom att producera meddelanden, varningsmeddelanden, anmälningar och kungörelser på båda nationalspråken. Kommunikation utförs också på andra språk beroende på målgrupp och behov. 

Tolkningstjänst

Nödcentralsoperatören kan använda en tolktjänst som hjälp vid behandlingen av nödmeddelanden, om det inte går att hitta ett gemensamt språk mellan den hjälpbehövande och nödcentralen. Vid nödsamtal som kräver tolkning ska nödcentralsoperatören kunna ta reda på vilket språk som ska användas med den som ringer och därefter kontakta en tolk, som kopplas till samma telefonlinje som den hjälpbehövande och nödcentralsoperatören. Nödcentralsoperatören tar reda på de uppgifter som behövs för riskbedömningen och uppdragshanteringen med hjälp av tolken. Utmaningen med nödsamtal som ska tolkas är att den som ringer lägger på innan en tolk anträffas. 

Nödcentralsverket har en avtalspartner för tolktjänster. Tolkar finns tillgängliga dygnet runt, men det kan ta flera minuter att komma i kontakt. 

Tolktjänsten används flera hundra gånger om året och samtal tolkas till flera tiotals språk. De flesta nödsamtal som tolkas gäller ryska och arabiska. Nödcentralsverket har som utgångspunkt att samtal på de inhemska språken och engelska behandlas utan tolkning.

Tolkning är en tilläggstjänst som Nödcentralsverket tillhandahåller.

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.