TJÄNSTER

Nödnumret 112

I Finland får man hjälp i en brådskande nödsituation genom ett enda nödnummer. Samtalen till nödnumret tas emot av utbildade nödcentralsoperatörer. Den viktigaste uppgiften för den som behöver hjälp är att bedöma om nödsituationen är brådskande, göra en nödanmälan till nödnumret 112 och svara på nödcentralsoperatörens frågor. Utifrån nödanmälan bedömer nödcentralsoperatören hur brådskande situationen är, ger instruktioner och vid behov förmedlar uppdraget till de ändamålsenliga myndigheterna.

Det är viktigt att den som behöver hjälp alltid gör nödanmälan själv, om det är möjligt. Ett nödmeddelande som kommer via mellanhänder kan i värsta fall fördröja hjälpen.

Det kostar ingenting att göra en nödanmälan.

Brådskande nödsituation

När liv, hälsa, egendom eller miljö är i fara, är det fråga om en brådskande nödsituation. Då behövs prehospital akutsjukvård, polis, räddningstjänst eller socialjour på platsen.

En nödanmälan ska alltid göras om en situation som är på gång. Om till exempel en cykel har blivit stulen, ska man göra en brottsanmälan till polisen. Om stölden av cykeln däremot pågår, ska man göra en nödanmälan till nödnumret 112. 

Om du är osäker på om situationen är brådskande ska du alltid kontakta nödnumret. Då ger nödcentralsoperatören anvisningar om vad du ska göra.  

Rusningssituationer

Det kan förekomma enstaka rusningssituationer i nödcentralerna. Till exempel stormar och andra specialsituationer kan tillfälligt öka antalet nödmeddelanden. Sådana situationer är dock rätt sällsynta.

Nödcentralen svarar alltid på nödsamtal i den ordning de kommer in. Om det uppstått kö till nödnumret, ska den som ringer inte avbryta samtalet utan vänta på linjen. Om det är kö till nödnumret, spelas följande inspelade meddelande upp:

Älä katkaise puhelua. Olet hätäkeskuksen jonossa. 
Avbryt inte samtalet. Du är i kö till nödcentralen. 
Please hold the line. You are in the queue for the Emergency Response Centre.

Problemsituationer och förfrågningar

Alla problemsituationer kräver inte brådskande hjälp av myndigheter och samtal till nödnumret. I sådana situationer är det viktigt att den som behöver hjälp med ett problem själv tar reda på vilken instans hen kan kontakta. Kontaktinformation till hälso- och sjukvården finns till exempel på kommunernas webbplatser, och instruktioner om polisens tjänster i icke-brådskande ärenden finns på polisens webbplats. Elverket ansvarar för information om elavbrott och för den som behöver samtalshjälp finns många hjälpande telefoner och chattar. I appen 112 Suomi finns nationella journummer som hjälper i olika problemsituationer.

Förfrågningar av olika slag ska inte riktas till nödnumret. Det är också bra att hålla i minnet att nödcentralen inte får lämna ut personuppgifter. Nödcentralen kan inte svara på frågor som gäller till exempel anhöriga.

Avsiktlig störning av nödtrafiken är straffbart. Ett onödigt samtal till nödnumret kan fördröja hjälpen till en nödställd person, och i värsta fall kan det ha ödesdigra följder om nödcentralsoperatörerna måste använda arbetstid för att hantera onödiga samtal. Vid behov brottsanmäler Nödcentralsverket störning av nödtrafiken till polisen.

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.