TJÄNSTER

Positionering av den som ringer

I en nödsituation är det viktigast att veta koordinaterna för händelseplatsen, så att de hjälpande myndigheterna hittar fram så snabbt som möjligt. För att positionera nödsamtal har man utvecklat flera metoder som är till hjälp särskilt i nödsituationer på ställen som saknar gatuadress. Positioneringen kan ha avgörande betydelse vid räddningsuppdrag till exempel på öar, i skogar, på vatten, utflyktsmål eller i fjällen. 

Det är ändå aldrig möjligt att enbart förlita sig på positioneringstekniken i en nödsituation. Tekniken är ett utmärkt hjälpmedel, men nödcentralen måste alltid säkerställa händelseplatsen också muntligt. För närvarande är det inte möjligt att exakt positionera till exempel en bestämd bostad eller våning i ett höghus. Den exakta adressen är alltid den bästa positionsuppgiften.

Positionering med appen 112 Suomi

När en person ringer ett nödsamtal med appen 112 Suomi förmedlas positionsuppgifterna till nödcentralen i realtid under hela nödsamtalets gång. Överföringen av positionsuppgifter aktiveras när personen trycker på knappen Ring 112 på appens förstasida. 

Positioneringen fungerar med smarttelefonens egen GPS-satellitpositioneringsfunktion. Den genomsnittliga positioneringsnoggrannheten är 11 meter, men noggrannheten kan variera beroende på telefon och miljö. Satellitpositioneringen fungerar bäst utomhus, på så höga och öppna platser som möjligt, medan till exempel höga byggnader kan göra positioneringen svårare. Positioneringens noggrannhet kan kontrolleras på applikationens förstasida. Användaren kan också se sin plats på kartan genom att trycka på knappen "Visa på kartan" på appens förstasida.

Europeiska 112-appar fungerar också över gränserna. Positionsuppgifterna om den som ringer förmedlas via appen vid samtal till nödnumret 112 i länder som är kopplade till den tekniska arkitekturen för de allmäneuropeiska 112-applikationerna (Pan-European Mobile Emergency Apps). 

I appen 112 Suomi anges platsuppgifterna som WGS84-koordinater (DD°MM.mm').

AML-positionsbestämning

Nödpositioneringstjänsten AML (Advanced Mobile Location) är en allmäneuropeisk tjänst som finns på alla telefoner som säljs i Europa. I AML-tjänsten aktiverar telefonen automatiskt telefonens positionsuppgifter när nödnumret rings. Positionsuppgiften erhålls också i anslutning till nödtextmeddelanden från Android-telefoner.

Positionsuppgiften förmedlas på olika sätt beroende på operativsystem. På telefoner med operativsystemen Android och Sailfish förmedlas positionsuppgiften 5, 15, 30, 60, 90, 120 sekunder osv. från samtalets början under hela nödsamtalet. Från telefoner med operativsystemet iOS förmedlas positionsuppgiften cirka 20 sekunder från samtalets början och uppdateras efter detta när platsen ändras. Från telefoner med operativsystemet HarmonyOS överförs positionsuppgiften endast en gång cirka 20 sekunder från samtalets början. Överföringen av positionsuppgifter fungerar utan dataförbindelse.

AML-positionsuppgiften från utländska telefoner förmedlas i Finland endast från telefoner med operativsystemet Android. I andra operativsystem fungerar systemet vid samtal från finländska abonnemang.

eCall-positionsbestämning

I händelse av en olycka skickar fordonets eCall-system ett meddelande till nödcentralen. Meddelandet innehåller olycksfordonets exakta position som koordinater och en uppskattning av positionsuppgifternas tillförlitlighet. Meddelandet anger också fordonets färdriktning, vilket gör det lättare att ta reda på var fordonet befinner sig, till exempel på vägar med flera filer. 

Positionsuppgiften bygger på bilens egen GNSS-sensor. Uppgiften överförs som ljudfrekvensdata i början av det automatiska nödsamtalet från fordonet och vid behov igen under samtalet.

Nödpositionering av mobiltelefon

Nödcentralen kan på begäran av en myndighet utföra nödpositionering utgående från GSM-abonnemangsnumret. Positionsuppgiften fås från platsservern för hemnätoperatören för abonnemanget i fråga. Med en begäran om positionering från nödcentralsdatasystemet kan nödcentralsoperatören få positionsuppgifter för ett abonnemang på mindre än 10 sekunder.

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.