TJÄNSTER

Appen 112 Suomi

112 Suomi är Nödcentralsverkets mobilapplikation vars innehåll utvecklas i samarbete med de finländska säkerhetsaktörerna. Syftet med den avgiftsfria applikationen är att användaren hittar den tjänst hen behöver när hen råkar ut för nöd- och problemsituationer. Tjänsterna i 112 Suomi-applikationen är indelade i överföring av positionsuppgifter, jourtjänster och meddelanden. Alla tjänster är riksomfattande.

När en person ringer ett nödsamtal via appen, överförs positionsuppgifterna automatiskt till nödcentralen. Platsinformationen förmedlas också till Vägtrafikantlinjen, Sjöräddningscentralen och FPA:s fjärrtolkningstjänst vid samtal via appen.  

På fliken Tjänster finns journummer för icke-brådskande behov av hjälp. Det är också möjligt att kontrollera var närmaste hjärtstartare finns och göra en reseanmälan till utrikesministeriet i appen. På fliken Tjänster finns dessutom instruktionskort till fritidsbåtförare och instruktioner om identifiering av symtom på stroke.  

Telefonen tar emot regionala varnings- och myndighetsmeddelanden utifrån dess positionsuppgift. Meddelanden kommer till telefonen även när en person förflyttar sig till influensområdet för en fara. Appen 112 Suomi är en lagstadgad kanal för varningsmeddelanden.

Börja använda appen

 1. Ladda ner den kostnadsfria appen på din telefon från en appbutik (App Gallery, Google Play, App Store). 
 2. Starta appen, ange ditt telefonnummer och välj språk (svenska, finska eller engelska). Om du vill aktivera alla funktioner svarar du ja på alla frågor som appen ställer. Frågorna varierar beroende på operativsystemet.
 3. Placera ikonen på telefonens hemskärm så att du hittar den snabbt. 
 4. Därefter är applikationen redo att användas.
 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.