Palvelu eri kielillä

Hätäkeskuspäivystäjä vastaa hätäpuheluun ”hätäkeskus, nödcentralen”. Vastausmallilla halutaan viestiä asiakkaalle, että hänellä on mahdollisuus puhua hätäpuhelussa kumpaa tahansa kansalliskieltä. Hätäkeskuslaitoksessa sisäisesti käytettävä työkieli on suomi. Myös yhteistyöviranomaisten kanssa kommunikoidaan suomeksi.

Väestölle suunnatussa viestinnässä huolehditaan sekä suomen- että ruotsinkielisen väestön tiedonsaantitarpeista tuottamalla tiedotteet, vaaratiedotteet sekä ilmoitukset ja kuulutukset molemmilla kansalliskielillä. Viestintää tehdään kohderyhmästä ja tarpeesta riippuen myös muilla kielillä. 

Tulkkauspalvelu

Hätäkeskuspäivystäjä voi käyttää tulkkauspalvelua apuna hätäilmoitusten käsittelyssä, jos yhteistä kieltä ei avuntarvitsijan ja hätäkeskuksen välillä löydy. Tulkkausta vaativissa ilmoituksissa päivystäjän on pystyttävä selvittämään soittajalta oikea kieli ja sen jälkeen otettava yhteys tulkkiin, joka lisätään samaan puhelulinjaan avuntarvitsijan ja hätäkeskuspäivystäjän kanssa. Hätäkeskuspäivystäjä selvittää riskinarvion ja tehtävänkäsittelyn kannalta olennaiset tiedot tulkin välityksellä. Haasteena tulkattavissa hätäpuheluissa on, että soittaja katkaisee puhelun ennen tulkin tavoittamista. 

Hätäkeskuslaitoksella on sopimuskumppani tulkkauspalvelun tuottamiseen. Tulkit ovat tavoitettavissa vuorokauden ympäri, mutta yhteyden saamisessa voi kestää minuutteja. 

Tulkkauspalvelua käytetään vuosittain satoja kertoja ja tulkattujen kielten määrä on useita kymmeniä. Suurin osa tulkattavista hätäpuheluista koskee venäjän ja arabian kieltä. Lähtökohtana Hätäkeskuslaitoksessa on, että kotimaisten kielten lisäksi englanninkieliset puhelut käsitellään ilman tulkkausta.

Tulkkaus on Hätäkeskuslaitoksen tarjoamaa lisäpalvelua.

  • Oppiminen jatkuu työuralla

    Hätäkeskuspäivystäjät, kuten ihmiset ylipäätään ovat erilaisia. He oppivat eri tavoin ja ovat uransa eri vaiheissa. Asiantuntija Pia Latva kertoo, että hätäkeskuspäivystäjän ammatissa oppiminen jatkuu koko työuran ajan toimintaympäristön muuttuessa.

  • Työpäivä päivystyssalissa

    Ylipäivystäjä Aapo Asumaniemi kuvailee, mitä kaikkea hätäkeskuspäivystäjän työpäivään sisältyy. Onnistunut elvytys, päivystäjän toimien ansiosta kiinni jäänyt rikollinen, tulipalon alkusammutus, joka estää isommat lisävahingot, onnistunut synnytyspuhelu ja vastasyntyneen itku luurin toisessa päässä. Siinä muutamia esimerkkejä, joiden takia tätä työtä on varsin hienoa tehdä. 

  • Hätä­numeroon kuulumattomat ilmoitukset

    Keskimäärin joka neljäs ilmoitus ei kuuluisi hätäkeskuksen hoidettavaksi. Hätäkeskuspäivystäjä Anne Mäkinen kuvailee, minkälaisia hätänumeroon kuulumattomat ilmoitukset ovat.