NÖDCENTRALSVERKSAMHETEN

Nödtrafik

I Finland kostar det ingenting att kontakta nödnumret 112. Ett nödmeddelande kan lämnas från ett finländskt eller utländskt telefonabonnemang, en telefon utan SIM-kort och ett abonnemang utan saldo. 

Genom styrning av nödtrafiken säkerställs att ett nödsamtal i första hand kopplas till nödcentralen för det område där hjälpen behövs. Efter en viss väntetid kopplar nödcentralsdatasystemet nödmeddelandet automatiskt till en ledig nödcentralsoperatör i vilken annan nödcentral som helst. Nödcentralsverket kan själv justera denna väntetid.  

Nödsamtal har högre prioritet än andra samtal i telefonnätet. Det innebär att ett nödsamtal har bättre anslutningsmöjligheter än ett vanligt samtal i olika rusnings- och störningssituationer i kommunikationsnätet. 

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.