NÖDCENTRALSVERKSAMHETEN

Produktion av nödcentralstjänster

""

Nödcentralsverket tillhandahåller nödcentralstjänster i hela Finland, med undantag för Åland. Nödcentralstjänsten genomförs på samma sätt vid alla nödcentraler.

Nödcentralerna har som mål att utan dröjsmål svara på nödmeddelanden om brådskande nödsituationer dygnet runt. Vid Nödcentralsverket beskriver svarshastigheten bland annat hur väl resursfördelningen lyckats. Helgdagar, semesterperioden och olika väderleksförhållanden, till exempel stormar, kan dock öka svarstiden när antalet nödmeddelanden ökar. 

""

Finlands sex nödcentraler arbetar tillsammans med hjälp av ett och samma datasystem. Om det uppstår rusning på nödcentralen i ett område, styrs nödmeddelandet tack vare det nätverksanslutna datasystemet till en ledig nödcentralsoperatör vid någon av de andra nödcentralerna. På detta sätt hamnar nödmeddelandet inte i kö under regionala rusningssituationer. 

Vid hantering av nödmeddelanden följer Nödcentralsverket instruktioner som polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården och Gränsbevakningsväsendet utfärdat. Uppdrag som bildats utifrån nödmeddelandena förmedlas till myndigheterna i enlighet med de instruktioner som respektive myndighet utfärdat. Meddelanden som Gränsbevakningsväsendet ansvarar för överförs däremot för behandling till Gränsbevakningsväsendet.

Behandlingstiden för uppdrag beskriver den arbetstid som nödcentralsoperatören använder för att behandla ett nödmeddelande. Behandlingstiden för uppdrag varierar beroende på uppdrag. Det kan ta mer tid i anspråk att behandla till exempel flermyndighetsuppdrag, eftersom det kan bli nödvändigt att behandla uppdraget i enlighet med upp till fem olika myndigheters instruktioner. 

Nödcentralsoperatören prioriterar de uppgifter som ska förmedlas till myndigheterna, dvs. placerar dem i ordning enligt deras angelägenhetsgrad. Prioriteringen gör det möjligt att ge hjälp efter hur brådskande de olika uppdragen är. Om myndigheterna endast har begränsade resurser för larmuppdrag på fältet i förhållande till antalet uppdrag som bildas utifrån nödmeddelandena, måste den hjälpbehövande vänta längre på den hjälp som larmats till platsen. Nödcentralsverket kan inte påverka hur mycket resurser myndigheterna har på fältet.

Ungefär hälften av larmmeddelandena leder inte till att något uppdrag förmedlas till myndigheterna. Genom att göra en professionell riskbedömning kan nödcentralsoperatören fastställa att det inte finns något behov av myndighetshjälp i situationen. I detta fall strävar nödcentralsoperatören efter att ge den som ringer instruktioner om hur situationen kan lösas utan myndighetshjälp. 

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.