Tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa

Hätäkeskuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat hätäkeskuspalveluiden tuottaminen sekä siihen liittyvät pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisille annettavat tukipalvelut.

Hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten yhteistyö ja vuoropuhelu hätäkeskustoiminnan osalta on aktiivista. Hätäkeskuslaitoksella on selkeä yhteensovittavan toimijan rooli auttamisen ketjun toimijoiden osalta.

Keskeiset hätäkeskustoimintaan osallistuvat viranomaiset ovat:

  •     poliisitoimi
  •     pelastustoimi
  •     sosiaalitoimi (sosiaalipäivystys)
  •     terveystoimi (ensihoitopalvelu).

Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallinen yhteistyöryhmä

Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen yhteistyöryhmän tehtävät on määritetty laissa ja valtioneuvoston asetuksessa hätäkeskustoiminnasta. Se on asetettu viranomaisten ja palveluiden tuottajien yhteistoiminnan tehostamiseksi. Yhteistyöryhmässä käsitellään mm. riskiarvio- ja tehtävien käsittelyohjeistukset sekä koordinoidaan toimintatapoja valtakunnan tasolla.

Muu yhteistyö

Hätäkeskuslaitoksella on lukuisia muita yhteistyökumppaneita. Yhteistoiminnalla näiden tahojen kanssa edistetään kansalaisten yleistä turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinsietokykyä.

Euroopan hätänumerojärjestö EENA

The European Emergency Number Association, EENA, on Brysselissä 1999 perustettu kansalaisjärjestö. Järjestön päämääränä on edistää korkealaatuisia 112- palveluita EU:n alueella. EENA:n jäsenistöön kuuluu yli 600 edustajaa 112-toimintaan liittyvistä organisaatioista 43 Euroopan maasta, tekniikan toimittajia, kansainvälisiä järjestöjä ja 26 Euroopan parlamentin jäsentä.