Tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa

Teemme päivittäin yhteistyötä hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on varmistaa oikea-aikainen ja tarpeenmukainen apu sitä tarvitsevalle. Kehitämme yhdessä mm. hätäilmoitusten vastaanottoa, tehtävänkäsittelyohjeita ja riskinarviota.

Yhteistyö näkyy arjessa: välitämme joka päivä satoja tehtäviä muille viranomaisille.

Yhteydenpitomme on aktiivista ja säännöllistä. Kohtaamme toisiamme mm. yksittäisen hätäilmoituksen aikana, päivittäisissä viestintätilanteissa ja yhteisissä kehittämispalavereissa.

Keskeiset hätäkeskustoimintaan osallistuvat viranomaiset ovat:

  • poliisitoimi
  • pelastustoimi
  • sosiaalitoimi (sosiaalipäivystys)
  • terveystoimi (ensihoitopalvelu).

Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallinen yhteistyöryhmä

Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen yhteistyöryhmän tehtävänä on tehostaa yhteistoimintaa viranomaisten ja palveluiden tuottajien kanssa. Yhteistyöryhmässä käsitellään mm. riskiarvio- ja tehtävien käsittelyohjeistukset sekä koordinoidaan toimintatapoja valtakunnan tasolla.

Yhteistyöryhmän toiminta pohjautuu sille laissa määritettyyn tehtävään ja valtioneuvoston asetukseen hätäkeskustoiminnasta.

Muu yhteistyö

Teemme yhteistyötä myös lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistoiminnalla edistämme kansalaisten yleistä turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinsietokykyä.

Euroopan hätänumerojärjestö EENA

Olemme osa kansainvälistä kansalaisjärjestö EENA:a, The European Emergency Number Associationia. Järjestön päämääränä on edistää korkealaatuisia 112-palveluita EU:n alueella. 
Tapaamme EENA:n jäseniä vuosittain ja kuulemme ensimmäisinä hätäkeskuspalveluiden kehittämisestä muissa jäsenmaissa. EENA:n jäsenistöön kuuluu yli 600 edustajaa 112-toimintaan liittyvistä organisaatioista 43 Euroopan maasta, tekniikan toimittajia, kansainvälisiä järjestöjä ja 26 Euroopan parlamentin jäsentä.