Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos on vuonna 2001 perustettu valtakunnallinen virasto, johon kuuluu hallinto ja kuusi hätäkeskusta. Hätäkeskuslaitosta tulosohjaa sisäministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on vastaanottaa ja välittää hätäilmoitukset

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on eri puolilla maata ottaa vastaan pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvia hätäilmoituksia sekä muita ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia ja välittää ne edelleen auttaville eri viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.

Hätäkeskustoiminnasta säädetään lailla hätäkeskustoiminnasta (692/2010) sekä asetuksella (877/2010). Laki hätäkeskustoiminnasta astui voimaan 1.1.2011. Lain tarkoituksena on edistää väestön turvallisuutta, järjestää uudelleen hätäkeskuspalveluiden tuottaminen sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua.

Hätäkeskuslaitoksen johto

Taito Vainio, Hätäkeskuslaitoksen johtaja
Marko Nieminen, operatiivisen osaston johtaja
Teemu Lehti, hallinto-osaston johtaja
Jukka Aaltonen,  kehittämisosaston johtaja

Strategia 2021-2024

Toimintakertomukset

Henkilöstökertomukset

2019 Henkilöstökertomus 

Tilinpäätökset

2019 Tilinpäätös