Nödcentralsverket på lätt svenska

Vad gör nödcentralsverket?
Läs om nödcentralsverkets tjänster på vår webbplats. 
Texterna är lättlästa.

Lättläst

Nödsamtal

I Finland används bara ett nödnummer, 112.  Ring 112  om du ser en farlig situation  och det behövs hjälp av myndigheterna.

Nödmeddelande via sms

Du kan skicka ett nödmeddelande via sms,  alltså textmeddelande till nödnumret 112. Ett nödtextmeddelande kan bara skickas  från ett telefonnummer som har registrerats i förväg.

Vad händer när nödcentralen tar emot ett nödmeddelande?

Ett nödmeddelande uppstår när du kontaktar nödcentralen och en nödcentraloperatör svarar. 

Specialsituationer

En storm är ett exempel på en specialsituation som   ofta uppkommer snabbt. Då ringer många människor ofta samtidigt till nödnumret.  Det kan bli rusning hos nödcentralen  om många människor ringer på samma gång.

Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelanden

Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelanden från olika myndigheter till Rundradion, alltså Yle. Det är nödcentralsverkets uppgift enligt lagen.