Vad händer när nödcentralen tar emot ett nödmeddelande?

Vad är ett nödmeddelande?

Ett nödmeddelande uppstår 
när du kontaktar nödcentralen 
och en nödcentraloperatör svarar. 

Du kan kontakta nödcentralen på tre olika sätt:

 • genom att ringa nödnumret 112
 • genom att skicka ett nödtextmeddelande via sms till numret 112

Dessutom kan nödmeddelandetjänsten eCall 
och brandlarm eller inbrottslarm 
skicka automatiska nödmeddelanden.

Du kan läsa mera om tjänsten eCall 
och olika larmsystem på webbplatsen 112.fi. 

Informationen är inte lättläst.

 I framtiden blir det möjligt att använda RTT, 
alltså textinmatning i realtid.

Du kan kontakta nödcentralen när som helst 
både på dagen och natten. 

Så här behandlar nödcentralen ditt nödmeddelande

Det här händer när du kontaktar nödcentralen.

 1. Nödmeddelandet tas emot
  Ett nödmeddelande skapas
  när du får kontakt med nödcentralen, 
  alltså när någon svarar på ditt samtal 
  eller nödtextmeddelande.
  Det är alltid en utbildad nödcentraloperatör som svarar 
  när du kontaktar nödcentralen.
 2. Riskbedömning
  När nödcentralsoperatören svarar på ditt nödmeddelande 
  börjar operatören genast göra en riskbedömning.
  För varje nödmeddelande görs en skild riskbedömning.
  Nödcentraloperatören gör en riskbedömning
  för att veta vilken sorts hjälp som behövs
  och hur bråttom det är.
  Riskbedömningen görs enligt
  anvisningar från myndigheterna.
 3. Myndigheterna larmas
  Ibland är resultatet av riskbedömningen 
  att det behövs hjälp av myndigheterna. 
  Vad som har hänt, 
  var det har hänt, 
  och hur många som behöver hjälp
  påverkar vilken sorts hjälp som skickas till platsen.

Nödcentralen vet var närmaste enhet som kan hjälpa finns. 
En enhet kan vara till exempel en polispatrull, 
en ambulans eller en brandbil.

Nödcentraloperatören kallar på de enheter som behövs.
Om det inte behövs hjälp av myndigheter 
så berättar nödcentraloperatören det 
åt den som har gjort nödmeddelandet.

Operatören ger också råd om vad man i stället kan göra 
för att lösa situationen. 

Nödcentraloperatören kan till exempel säga 
att den som ringer eller skriver ett nödtextmeddelande 
i stället ska ringa journumret 116 117 
eller göra en brottsanmälan.

Hjälpen blir inte försenad 
av att operatören gör en riskbedömning. 
Nödcentraloperatören kan skicka hjälp genast 
när nödcentralen får veta att det behövs hjälp.

Information till den som kontaktar nödcentralen

Du kan kontakta nödcentralen 
utan att förbereda dig i förväg.
Nödcentraloperatörerna leder samtalet 
och ställer frågor om sådant som de behöver veta.
Det är viktigt att du lyssnar noga 
på vad nödcentraloperatören säger 
och att du försöker svara på operatörens frågor.
Den information 
som nödcentraloperatören får under samtalet 
hjälper operatören att skicka rätt sorts hjälp.

Efter att du har lämnat nödmeddelandet, 
alltså har ringt eller skickat ett nödtextmeddelande 
till numret 112
är det viktigt att hålla telefonen nära dig 
och inte tala med någon annan i telefonen på en stund, 
så att myndigheterna kan ringa dig om de behöver det.
Ibland behöver myndigheterna mera information 
och då kan det hända att någon ringer dig 
för att fråga mera. 
Samtalet från myndigheterna 
kan komma från ett okänt nummer.