Nödmeddelande via telefon

Ring 112 i en brådskande nödsituation

I Finland används bara ett nödnummer, 112. 
Ring 112 
om du ser en farlig situation 
och det behövs hjälp av myndigheterna.

Myndigheter som kan hjälpa är till exempel
polisen, akutvården (ambulans och läkarhelikopter), 
räddningsväsendet (brandbil) och socialvården. 

Det finns 6 nödcentraler i Finland.
Där svarar nödcentraloperatörer 
i telefonen när du ringer ett nödsamtal. 
Nödcentralen svarar på ditt nödsamtal med orden: 
Hätäkeskus – Nödcentralen”.

När du hör att nödcentralen svarar 
ska du lyssna noga. 
Svara på de frågor som ställs 
och gör som nödcentraloperatören säger.

När ska du ringa nödnumret 112?

 • Ring 112 när du upptäcker en nödsituation 
  eller snabbt behöver få myndighetshjälp.
 • Ring 112 när du vet eller tror 
  att någons liv, hälsa eller egendom är i fara 
  eller när miljön är i fara.

När ska du INTE ringa nödnumret?

Ring inte nödnumret 

 • om du bara behöver fråga någonting allmänt
 • om du upptäcker en störningssituation 
  men ingen människa är i fara. 

En sådan situation kan till exempel vara ett elavbrott.

 • när det inte är bråttom med att få hjälp.

Man får inte ringa nödnumret i onödan 
eller för att luras eller busa.
Onödiga samtal kan göra 
att människor som verkligen behöver hjälp 
inte får hjälp i tid.

Man kan få ett straff 
om man ringer nödnumret i onödan.

Det går inte att göra en nödanmälan via e-post.

Om du är osäker på 
om det snabbt behövs hjälp 
i en viss situation 
ska du ringa 112.

Ring samtalet själv, om du kan.
Vi får den allra bästa informationen
om vi får prata direkt med den som behöver hjälp.