Specialsituationer

En storm är ett exempel på en specialsituation som 
 ofta uppkommer snabbt.

Då ringer många människor ofta samtidigt till nödnumret. 
Det kan bli rusning hos nödcentralen 
om många människor ringer på samma gång.
Det viktigt att komma ihåg 
att man inte ska ringa till nödnumret 
bara för att fråga någonting.
Ring nödcentralen bara i en nödsituation.

Ibland kan det finnas störningar i telefonnätet. 
Då kan det vara svårt att nå nödnumret.

Hur ska du göra i dessa situationer?

Telefonnätet fungerar inte

Om det förekommer störningar i telefonnätet 
och du inte kan få kontakt med nödnumret kan du;

 • starta om mobiltelefonen
 • och ringa 112 utan knappa in PIN-koden.

Då söker telefonen upp ett fungerande nätverk.

Det är kö till nödcentralen och tar en stund innan någon svarar

Nödsamtalen besvaras i den ordning 
som samtalen kommer in. 
Vänta på linjen tills du får ett svar.

Läs mera om när det är kö eller rusning till nödcentralen 
på webbplatsen 112.fi. 
Informationen är inte lättläst.

Ett träd har fallit

 • Om trädet ligger på en elledning ska du ringa elverket.
 • Om trädet inte orsakar någon fara 
  är det staden, kommunen, en firma eller en markägare 
  som ansvarar för trädet.
 • Om trädet orsakar eller kan orsaka en farlig situation 
  ska du ringa nödnumret 112.

Elavbrott

 • Följ elverkets meddelanden.
 • Ring inte nödnumret.

Läs mera på räddningsväsendets webbplats pelastustoimi.fi.
Webbplatsen är inte lättläst.