Ansökan om besök hos Nödcentralsverket

OBS. För närvarande tar vi inte emot besökare.
 
Nödcentralsverket har sin egen roll i produktionen av säkerhetstjänster. Verksamhetsmodellen av nödcentralerna i Finland är unik även internationellt sett. Det är viktigt för oss att ha ett nära och smidigt samarbete med olika säkerhetsmyndigheter samt andra samarbetspartner både i Finland och utanför Finlands gränser. En del av detta samarbete är besök hos Nödcentralsverket.
 
Besöken är avsedda endast för myndigheter och samarbetsorganisationer. Vi kan tyvärr inte ta emot privatpersoner.

Formuläret använder CAPTCHA. Om du inte har accepterat cookies kan du skicka en ansökan via e-post.

Ansökan om besök hos Nödcentralsverket

Nödcentralsverket behandlar alla ansökningar om besök och beslutar om eventuellt godkännande av ansökan. Nödcentralsverket kommer att kontakta den som ansökt om besök för närmare tilläggsuppgifter. Besökare ska vara beredda på att styrka sin identitet och att följa de angivna instruktionerna under besöket.

Ansökan om besök via epost

Vi rekommenderar att man skickar blanketten via krypterad e-post, eftersom den kan innehålla personuppgifter. Ladda ner ansökan om besök i PDF-format och registrera dig på adressen: https://securemail.112.fi. Du får ett e-postmeddelande med en länk för att skicka krypterad e-post.

Ansökan om besök (pdf)