När ska du ringa nödnumret 112?

112 i brådskande situationer

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).

Utbildade nödcentraloperatörer tar emot nödmeddelanden i sex nödcentraler i Fastlandsfinland. Nödcentralen svarar på nödsamtal med orden ”Hätäkeskus – Nödcentralen”.

Om du ringer ett nödsamtal är det viktigt att du lyssnar och svarar på de frågor som ställs under nödsamtalet.

När ska du ringa nödnumret 112?

  • när du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen
  • när du vet eller befarar att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön

Använd nödnumret rätt

Felaktig användning av nödnumret eller okynneslarm kan bestraffas. Onödiga samtal kan fördröja hjälpen till nödställda med ödesdigra följder. 

Det är inte möjligt att lämna nödmeddelanden via Nödcentralsverkets e-postadresser. 

Om du är osäker på hur brådskande situationen är, ring till nödnumret 112. Ring själv, om du bara kan. Ett samtal som kommer via mellanhänder kan i sämsta fall fördröja hjälpen.

Ring inte nödnumret 112

  • gällande frågor eller förfrågningar
  • vid störningar där ingen är i fara: vid elavbrott
  • om situationen inte är brådskande