Anställningsförmåner och löner

Hörnstenen i vår verksamhet är en kunnig och välmående personal. Därför satsar vi också på att alla ska orka i arbetet.

Lön

Personalens lön består av två delar, en uppgiftsrelaterad lönedel och en individuell lönedel.

Lönesystemet stöder personalens utveckling, uppmuntrar till självutveckling och framgång i arbetet.

Den uppgiftsrelaterade lönedelen baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad, medan var och en kan påverka den individuella lönedelen vid årliga målsamtal. För en ny anställd är den individuella lönedelen till en början 11,8 %.

Till nödcentralsoperatörer betalas också en ersättning för bland annat söckenhelger, veckoslutskvällar och nattarbete.

Jämfört med andra yrkesgrupper som utför treskiftsarbete, till exempel barnmorskor eller sjukskötare, har nödcentralsoperatörer en mer än hälften kortare utbildning men högre lön.

Exempel på löner i yrken där den anställda har ansvar för andra människors liv:

Nödcentraloperatör
Utbildning 1,5 år
Medellön ca 3 500 €/mån.

Sjukskötare/barnmorska
Utbildning 3,5-4,5 år
Medellön 2021: 3 192 €/mån.*
* Statistikcentralen:  Totallöner efter yrke 2021

Brandman 
Utbildning 1,5 år
Totallön i October 2021: 3 270€/mån**
** Kommunarbetsgivarna: Lönestatistik

Förmåner

God fysisk och psykisk funktionsförmåga är en förutsättning för högklassigt arbete. För att personalen ska må bra i arbetet och på fritiden erbjuder vi:

  • arbetsredskap som stödjer ergonomin
  • möjlighet till distansarbete och flexibel arbetstid för administrativ personal
  • möjlighet att skaffa en egen tjänstecykel
  • omfattande företagshälsovård
  • lunchförmån
  • motions- och kultursedlar
  • en timme motion på arbetstid per vecka

Dessutom ordnar nödcentralerna rekreationsdagar och personalevenemang året runt. På varje central finns också ett gym.

Vi uppmuntrar till studier

Att lära sig nya saker påverkar på den egna utvecklingen och arbetsmotivationen enormt.

Vi uppmuntrar vår personal att upprätthålla sin egen yrkeskompetens och stöder utbildningen på olika sätt. 

  • Personalutbildning: fortbildning vars kostnader arbetsgivaren står för. Deltagande i utbildningen räknas som arbetstid.
  • Frivilliga studier: studierna sker på egen tid, men det är möjligt att komma överens om arbetstidsarrangemangen med arbetsgivaren. Det är möjligt att få 300 euro i stöd för frivilliga studier.
  • Studier som siktar på examen vid sidan av arbetet kan stödjas genom att bevilja 3–5 dagar tjänstledighet med lön beroende på examen.

Tjänste- och arbetsvillkor (Finansministeriet)