Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelanden

Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelanden 
från olika myndigheter till Rundradion, alltså Yle.
Det är nödcentralsverkets uppgift enligt lagen.

En del varningsmeddelanden gäller hela landet. 
Då förmedlas meddelandet både i radio och i TV.
Alla varningsmeddelanden från myndigheter 
syns också i appen 112 Suomi och i text-tv på sidan 112.

Nödcentralsverket publicerar också varningsmeddelandena 
på webbplatsen 112.fi 
och på Nödcentralsverkets konton på Facebook och X.
Den myndighet som skickar ut varningsmeddelandet 
bestämmer om innehållet i meddelandet.

Störningar i nödtrafiken

Teleföretag informerar 
om det uppstår sådana störningssituationer 
som påverkar nödsamtal och nödtextmeddelanden.

Om det är stora störningar som påverkar nödsamtalen 
så skickar också Nödcentralsverket ut 
ett eget varningsmeddelande.

Allmän farosignal

Larmanordningarna som ger den allmänna farosignalen
testas i hela Finland 
den första måndagen i varje månad klockan 12.
Då kan du höra provsignalen 
som är ett test av den allmänna farosignalen. 

Du ska inte ringa nödnumret fastän du hör provsignalen, 
den är bara ett test.