Förbättring av tillgängligheten av appen 112 Suomi

Utgivningsdatum 18.1.2023 10.20
Pressmeddelande
112 Suomi -sovelluksen kuvituskuva.

Tillgängligheten av appen 112 Suomi har förbättrats under det senaste året, och appen uppdaterades senast den 18 januari.

Nödcentralsverkets mål vid utvecklingen av appen 112 Suomi är att alla kan smidigt använda tjänsten. Tillgänglighetsförbättringarna i anslutning till uppdateringen den 18 januari gäller länkar och texter. 

Betydande förbättringar i appens användbarhet gjordes redan år 2022. Tack vare dem kan användaren själv välja skärmriktningen i inställningarna, och nu kan applikationen också användas horisontalt. Utseendet av applikationens servicemenyer och olika funktioner har ändrats så att kontrasten är bättre. Teckenstorleken kan ökas med 200 procent. Dessutom fungerar applikationen mer logiskt tillsammans med tekniska hjälpmedel, såsom med skärmläsare. 

Appen 112 Suomi har också valts ut till regionförvaltningsverkets tillgänglighetstestning år 2023.

Nödcentralstjänster