Tillgänglighetsutlåtande för appen 112 Suomi

Ytterligare information om tillgänglighetsdirektivet och tillgängligheten finns på webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som upprätthålls av Regionförvaltningsverket.

Tillgänglighetsutlåtande för appen 112 Suomi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten mobilapp 112 Suomi och som har upprättats 24.06.2021 och uppdaterats 12.9.2023 Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som föreskriver att offentliga webbtjänster och mobilapplikationer ska vara tillgängliga.

Denna applikation har publicerats i juni 2015 och senast uppdaterats den i Maj 2023.
Appen 112 Suomi har utvärderats genom extern granskning i juni 2021 (iOS- och Android-användargränssnitt).

Verktyg som använts: testning av hjälpmedel utfördes med iPhone voiceover skärmläsare (iOS 14.6) och Android TalkBack-skärmläsare (Android 11 och 8.1). Tangentbordstestning utfördes med ett externt bluetooth-tangentbord.

Status för tillgänglighet för digitala tjänster

Appen uppfyller delvis tillgänglighetskraven. 

Programmet har ett enkelt användargränssnitt och dess kontraster uppfyller i tillgänglighetskraven.

Icke tillgängligt innehåll

Appen är ännu inte helt enligt kraven. I appens tillgänglighet eftersträvas AA-nivå enligt WCAG2.1-standard. Du kan kontakta Nödcentralsverkets kommunikation om du behöver råd om användning av [email protected].

Lakttagelser:

Brister i programmets struktur

  • På vissa ställen motsvarar programvaruimplementeringen inte sidans visuella utseende.
    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: WCAG 1.3.1

Elementspecifika observationer

  • Navigeringselement läses på engelskt sätt.
    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.6

Upptäckte du någon tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta om den för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen.
Lämna feedback om tillgänglighet med hjälp av feedbackformuläret på Nödverkscentralens webbplats.

E-postadress: [email protected].
Du kan också ge feedback anonymt på webbplatsens innehållssidor med hjälp av aktivitetsknapparna. 

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss, dvs. webbplatsadministratören. Svaret kan ta upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats förklaras exakt hur anmälan kan lämnas in och hur ärendet handläggs.

Kontaktuppgifterna till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enhet för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
[email protected]
telefon växel 0295 016 000
Åtagande att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster

Appens tillgänglighet har bedömts av en extern part i juni 2021. De ovan föreslagna korrigeringarna av tillgänglighet eftersträvas att genomföras under år 2023.