Försöket med nödanmälan på teckenspråk fortsätter till årets slut

Utgivningsdatum 1.6.2022 13.00
Pressmeddelande
Kuvituskuva.

FPA och Nödcentralsverket inledde i juni 2021 ett försök där personer som befinner sig i en nödsituation kan göra nödanmälan på finskt teckenspråk via 112 Suomi-appen. Det blir nu en fortsättning på försöket och försöket fortgår till slutet av 2022.

Försöket riktar sig till döva och hörselskadade personer vars modersmål är finskt teckenspråk. Under försöket utreds hur 112 Suomi-appen och FPA:s distansservice lämpar sig för nödsituationer och myndighetsverksamhet och hur tjänsten kunde utvecklas. Försöket som började sommaren 2021 fortsätter nu till slutet av 2022.

- Man har inte tidigare kunnat göra nödanmälan på teckenspråk. Med tanke på likabehandling är det fint att försöket får en fortsättning, säger Mikko Toivanen, kompetenscenterchef vid FPA.

Även om det är fråga om ett försök, är avsikten att tjänsten ska användas i verkliga nödsituationer. Nödanmälan kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk. Den som gör nödanmälan behöver alltså inte vara kund hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.

Hur gör man en nödanmälan på teckenspråk?

Nödanmälan kan göras på teckenspråk via 112 Suomi-appen. Det lönar sig att ladda ner appen på sin telefon före en eventuell nödsituation.

En kund som befinner sig i en nödsituation kan via 112 Suomi-appen få videokontakt med en teckenspråkstolk vid FPA:s distansservice. Tolken öppnar en talförbindelse till den jourhavande vid nödcentralen, och denne behandlar nödanmälan med hjälp av tolken. Distansservicen är öppen från måndag till fredag kl. 8–16.

Länken för distanstolkning i nödsituationer finns även på 112.fi och fpa.fi. Det är även i fortsättningen möjligt att göra en nödanmälan per sms efter att ha registrerat sig som användare av tjänsten.

Läs mer

•    112 Suomi-appen
•    Nödtextmeddelande till 112
•    Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning