18 år vid Nödcentralsverket

Många trivs länge i Nödcentralsverkets tjänst. En av dem är Juha Viitaluoma, som gick i pension efter att i 18 år ha arbetat med att utveckla nödcentralsverksamheten.

""

Viitaluoma inledde sin karriär inom polisen 1984. I slutet av sin poliskarriär ledde Viitaluoma polisens nödcentral i Uleåborg. Efter det blev han informationschef vid nödcentralen i Norra Österbotten 2004. När nödcentralerna i Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland och Uleåborg slogs samman 2011, inledde han arbetet som specialsakkunnig inom Nödcentralsverkets administrativa personal. Efter det har han också arbetat som planeringschef med ansvar för utvecklingen av nödcentralsverksamheten.

Viitaluoma gick i pension tacksam för alla de erfarenheter, lärdomar, diskussioner och människorelationer han fick och hade under åren vid Nödcentralsverket.

– Det är en stor rikedom att jag har fått vänner och bekanta i hela landet och kunnat skapa ett rikstäckande nätverk kring mitt arbete. 

Utöver att upprätthålla och utveckla allas yrkeskunskaper, anser Viitaluoma att det är viktigt med ett gott samarbete mellan säkerhetsmyndigheterna. Detta är avgörande för att Nödcentralsverkets verksamhet ska vara framgångsrik.

– Nödcentralsverkets framgång grundar sig på att vi har kompetenta nödcentralsoperatörer och ett gott samarbete med andra myndigheter. Alla myndigheter har ont om resurser, så vi måste ha en gemensam förståelse och beakta andra myndigheter även på organisationsnivå, påpekar han. 

Juha säger att han i arbetslivet har lärt sig mest av olika diskussioner. Med åldern har han lärt sig att uppskatta andras synpunkter mer och mer. Tänkandet har fått fler nyanser och färger. 

– Visdom finns inte hos någon enskild, utan uppstår när vi samlas kring en gemensam sak. Allt arbete är samarbete och tillsammans kan vi göra bättre ifrån oss än någon ensam.

Enligt Juha är just denna ökade nyansering av tänkandet en fördel med att bli äldre. Han menar att pensioneringen efter en lång karriär inom Nödcentralsverket också är ett tillfälle att växa. 

– Att bli äldre är inte alltid bara en dålig sak! Nya livsfaser är också alltid tillfällen att växa. Ingen av oss är oersättlig i arbetslivet, och vi måste ge plats åt de yngre.

Från och med hösten 2022 kommer flera tjänster inom Nödcentralsverkets administrativa personal att bli lediga. Alla våra lediga tjänster publiceras på valtiolle.fi.