En liten, men viktig del av hjälpkedjan

Kasper Lusenius (32) arbetade tidigare med patienter inom psykisk rehabilitering i såväl serviceboende med heldygnsomsorg som på ett psykiatriskt sjukhus. En sommarnatt bestämde han sig för att söka till utbildning till nödcentraloperatör.

På bilden Kasper Lusenius som utexaminerades som nödcentraloperatör från Räddningsinstitutet.  
– Jag kommer från Kouvola, och även där fanns det tidigare en nödcentral. Då för länge sedan sökte jag efter information om nödcentraloperatörexamen, men då funderade jag inte på allvar på det. Senare, sensommaren år 2020, var jag på nattskift och märkte att ansökan till utbildningen till nödcentraloperatör var öppen. Jag bestämde mig för att pröva lyckan och överraskande nog blev jag vald, berättar han.
 
Kasper berättar att han till karaktären är ganska lugn, samvetsgrann och bra på att lyssna. Dessa egenskaper är viktiga i nödcentraloperatörens arbete, anser han. Han antar att viljan att hjälpa är grundorsaken till att söka sig till branschen.
 
– Jag gillar att jobba med människor. Jag tror att mitt yrkesval bygger på en vilja att hjälpa, vilket också var skälet till att jag började i vårdbranschen tidigare. I förväg var jag medveten om att det här är ett verkligen utmanande yrke, så kanske ville jag också utmana mig själv och vara en liten, men viktig del av hjälpkedjan. 
 
Kasper studerade till en början till stor del genom distansundervisning på grund av coronasituationen. Enligt honom ordnades allt riktigt bra från institutets sida och de studerande uppnådde sina mål för studierna. Utmaningen för Kasper var arbetet vid sidan av studierna.
 
– Det kanske mest utmanande för mig under studierna var att jag jobbade en del vid sidan av studierna. I början kanske jag jobbade för mycket och det påverkade mina studier. Under studietiden märkte jag att jag lärde mig bättre i närundervisning än på distans. Jag insåg också att arbetet måste bygga på bra teoretiska kunskaper. Jag repeterade aktivt dessa grundkunskaper under studierna, eftersom det är mycket viktigt att behärska dem i nödcentraloperatörens arbete. 

Stöd från studie- och arbetskamrater

Det mest intressanta i studierna var enligt Kasper perioden i fältpraktik, där de studerande fick följa med akutsjukvården, polisen och räddningstjänsten för att följa myndigheternas arbete på fältet samt diskutera samarbetet med nödcentralen. Det var också intressant att praktisera på nödcentralen.
 
– Jag kommer ihåg de långa simulationsdagarna på Räddningsinstitutet, där timlärare som rekryterades från nödcentraler och våra egna lärare ringde övningsnödsamtal. Dagarna var jobbiga, men vi fick väldigt mycket kunskap för det kommande jobbet. Vi fick intrycket att timlärarna som rekryterades från nödcentralerna var ett stöd för oss och "sparrade" oss, deras framtida arbetskamrater.
 
Kasper uppskattar också stödet från sina studiekamrater och kursens gruppanda. 
 
– Vi utvecklades som grupp under studierna och vi stödde varandra, och vi hade en fantastisk samhörighet, även under jobbiga studiedagar! I praktiken på nödcentralen fick jag dessutom intrycket att även om arbetet till stor del utförs ensam, så är arbetskamraten alltid ett stöd vid behov och det finns hjälp också i utmanande situationer. Å andra sidan måste man också ta hand om sig själv, för arbetet är belastande både fysiskt och psykiskt, konstaterar han.

Studiernas mångsidighet överraskade

Kasper blev överraskad av mångsidigheten i studierna till nödcentraloperatör samt av hur många olika saker nödcentraloperatören ska behärska.
 
– Jag hade redan en del grundkunskaper från hälso- och sjukvården, men under ett och ett halvt år gick vi också igenom räddningstjänstens, polisens och socialtjänstens uppgifter. Ibland var studierna utmanande när det kom så mycket information på kort tid, men i slutändan sammanflätades all information. Jag tror att vi fick en god kunskaps- och kompetensbas vid Räddningsinstitutet, som vi vidareutvecklar i arbetslivet.
 
Kasper konstaterar att nödcentraloperatörens arbete har en liten men viktig roll i att vara en del av en omfattande kedja av hjälp. Även om yrket är okänt, uppskattar människor nödcentraloperatörens arbete och litar på att man får hjälp 24 timmar, sju dagar i veckan och 365 dagar om året.
 
Kasper utexaminerades från Räddningsinstitutet som nödcentraloperatör i början av juni 2022 och började arbeta som nödcentraloperatör vid nödcentralen i Kuopio redan ungefär en vecka senare. Han känner sig hemma i sin nya hemstad, eftersom han bodde där redan som studerande. Han ser fram emot att se vad det nya jobbet och sommaren i Kuopio tillför hans liv. ​