Karriärberättelse: Nödcentraloperatör Pauli Manninen

Pauli Manninen fick sin examen från nödcentraloperatörskurs nummer 38 i december 2022. Han tilldelades Nödcentralsverkets PRO 112-stipendium vid examensevenemanget. Pauli berättar att kursdeltagarna utvecklade en bra sammanhållning redan i studiernas början i augusti 2021 och att atmosfären har varit uppmuntrande under hela studietiden på 1,5 år. Kurskamraterna var alltid beredda att hjälpa, och därför vill han tacka också dem för PRO 112-utmärkelsen. 

Pauli, som ursprungligen kommer från Mellersta Finland, blev första gången intresserad av en karriär som nödcentraloperatör redan i högstadie- eller gymnasieåldern, då han tittade på tv-serien 112 med stort intresse. Han övervägde att söka till utbildningen redan efter gymnasiet, men handelsbranschen drog ändå det längre strået. Pauli studerade till tradenom inom servicebranschen. Efter att han jobbat inom kundservice i åtta år konstaterade han att förändringarna i branschen gick i fel riktning. Han bestämde sig modigt för att sadla om och satsade på att söka till nödcentraloperatörsutbildningen.

– Det var en spännande tid då jag väntade på kallelsen till det andra skedet i ansökningsförfarandet till nödcentraloperatörsutbildningen vid Räddningsinstitutet. Jag jobbade på deltid tre dagar i veckan på min dåvarande arbetsplats och kunde därför koncentrera mig på att läsa inträdesförhörsmaterialet och repetera engelska och svenska i ett par månaders tid.

Pauli har trevliga minnen från inträdesprovet med dess två skeden. Resultatet var att han fick en studieplats vid Räddningsinstitutet i Kuopio.

– Det första skedet i inträdesprovet bestod av ett prov som vi gjorde på nätet. Det gick bra och jag kallades till det andra skedet, som genomfördes på Räddningsinstitutet, där vi gick på psykologiska tester och på intervjuer med lärare och en psykolog. Jag fick veta att jag fått en studieplats i maj, och efter att ha tänkt efter ett tag mottog jag platsen.

Pauli uppmuntrar dem som drömmer om att bli nödcentraloperatör att söka till utbildningen. Enligt honom är det viktigt att man förbereder sig ordentligt för inträdesprovet. Det lönar sig att vara sig själv i inträdesprovet. Det gäller dessutom att inte vara alltför sträng med sig själv under studierna.

Praktiken förbereder för arbetslivet

Pauli berömmer gemenskapen under studietiden. Kurskamraternas närvaro och stöd spelade en viktig roll under studierna. 

– Det var viktigt att det rådde en bra gruppanda på vår kurs under studierna. Även om kursdeltagarna kommer att spridas ut till de sex nödcentralerna på olika håll i Finland, kommer vi alla att arbeta i Nödcentralsverkets nätverksbaserade verksamhet. Vi hade gemensamma frivilliga fritidsaktiviteter både i Kuopio och när vi studerade vid Polisyrkeshögskolan i Hervanta i Tammerfors.

Ibland var studierna riktigt intensiva och det fanns alltid något nytt som vi skulle lära oss. Studierna var både krävande och givande.

– Allt det som lärdes ut var nytt för mig, för jag hade ju ingen erfarenhet av myndigheternas verksamhet sedan tidigare. Det tog väldigt mycket tid att faktiskt tillägna sig allt det nya. Ibland kände jag mig tveksam på om jag verkligen skulle klara av det här jobbet, men när studierna gick mot sitt slut började jag känna att jobbet var för mig, trots allt. 

I början kändes inte allt som vi studerade relevant för arbetet, men i studiernas slutskede och under praktikperioden började bitarna falla på plats, när teorin som vi studerat och det praktiska arbetet kombinerades. 

Av praktikperioden minns Pauli bäst de instruktioner som handledaren och de andra nödcentraloperatörerna på Vasa nödcentral gav, och den säkerhet som erfarenheten gav för arbetet i framtiden. Nödsamtalen som Pauli behandlade under praktikperioden handlade om nödsituationer av många olika slag, från icke-brådskande uppdrag till brådskande.

– Jag minns särskilt ett nödsamtal från början av praktiken. Det handlade om en förlossning. Vi behandlade nödsamtalet och förmedlade uppdraget till en enhet inom den prehospitala akutsjukvården, som körde patienten 100 km till sjukhuset för att föda. Vi fick inte veta om det blev en flicka eller pojke.

Det gäller att sköta om sina egna krafter

– I slutet av studierna sammanfattade vår kursledare det framtida yrket väl: "Kom ihåg att även om ni ofta möter negativa omständigheter och människor råkar ut för skakande händelser i sin vardag, så behöver människorna er, och de förlitar sig på den hjälp som ni kan ge när de hamnar i nöd." Det här uttalandet fick bitarna verkligen att falla på plats i fråga om mitt kommande arbete. Jag får göra ett jobb som har äkta betydelse och jag får vara den första undsättande och skyddande myndighetslänken i nödsituationer.

Arbetspassen som nödcentraloperatör är långa och det kommer säkert att ta några månader i början innan jag kommer in i skiftarbetets rytm. Det är viktigt att sköta om att sova, motionera och koppla av tillräckligt. 

– Jag är nyfiken till min natur och jag tänker inte bli ensam i joursalen, utan fråga mina arbetskamrater om råd, om det är någonting som jag undrar över. Under praktiken upptäckte jag att man glömmer ganska snabbt de föregående nödsamtalen och uppdragen som förmedlas till myndigheterna. Det beror på att det snart kommer nya samtal, och man får ge nya instruktioner och förmedla nya uppdrag. Under praktiken fick jag faktiskt anstränga mig för att komma ihåg vilka uppdrag nödsamtalen under arbetsdagen lett till. Det är egentligen bra att man glömmer det föregående uppdraget när det kommer ett nytt nödsamtal. Då trissar inte alla saker och händelser i tankarna.

Lugn, professionalism och samarbete betonas i arbetet

Pauli började arbeta som nödcentraloperatör vid Åbo nödcentral den 9 januari 2023. Enligt honom är det viktigt att behålla lugnet vid behandlingen av nödsamtal och att omsorgsfullt följa de instruktioner som myndigheterna gett. I besvärliga situationer gäller det också att vara bestämd och uppmana den som ringer att följa instruktionerna.

– Skolan och praktikperioden gav bara en ytlig bild av nödcentralsvärlden. Verklig arbetserfarenhet får man först i det riktiga arbetet. Jag är säker på att jag kan hjälpa människor i nödsituationer genom att arbeta lugnt, professionellt och i samarbete med myndigheterna på fältet. Jag väntar mig också att jag får tillfälle att utveckla mig i mitt arbete och att jag kanske får möjlighet att avancera under min karriär vid Nödcentralsverket. 

Enligt Pauli skulle det vara intressant att få göra Nödcentralsverkets och den enskilda nödcentraloperatörens verksamhet bättre känd bland allmänheten. 

– Det vore fint om jag fick berätta mer om det som jag jobbar med, även om vissa sekretessbestämmelser förhindrar en öppen dialog om myndigheternas verksamhet, säger Pauli.