Lättare testning av brandlarmanläggningar år 2024

Utgivningsdatum 19.7.2023 10.35
Nyhet
Logotyp för ILTA-applikation.

Nödcentralsverket utvecklar applikationen ILTA, som underlättar den månatliga testningen av brandlarmanläggningar. Med applikationen kan testarna själva utföra hela testet på egen hand utan telefonsamtal till Nödcentralsverket.

I dagens läge inleds testen av en brandlarmanläggning som anslutits till nödcentralen genom att testaren ringer till Nödcentralsverket, där larmanläggningsjouren kopplar brandlarmanläggningen i testläge för hand. Efter samtalet utför testaren testet på anläggningen. Testet avslutas när testaren ringer på nytt till Nödcentralsverkets larmanläggningsjour, som kopplar brandlarmanläggningen i övervakningsläge igen.

Fastighetens ägare eller innehavare ska testa den automatiska brandlarmanläggningen en gång i månaden. Nödcentralsverket tar emot cirka 50 000 testsamtal i månaden. Testerna sker ofta under den första veckan i månaden klockan 8–16.

Testning utan telefonsamtal

Från och med år 2024 behöver testaren av brandlarmanläggningar inte längre ringa Nödcentralsverket. I stället kan testaren göra testet på egen hand i applikationen ILTA. Testning som utförs med applikationen gör det lättare för kunden att hantera sitt tidschema. Det bidrar också till att minska rusningstopparna för tester.

− Avsikten med ILTA är att underlätta kundernas vardag, men digitaliseringen av tjänster ligger också i tiden, berättar projektsakkunnig Mari Suksi.

Digitaliserad testning av brandlarmanläggningarna förbättrar kundservicen, effektiviserar testverksamhetens kvalitet och ökar dess spårbarhet. Applikationen ger dessutom larmanordningsjouren mer tid för de mest brådskande uppgifterna.

Det är även möjligt att erbjuda intressenter testningsdata via gränssnittet.

Informationssäker applikation

Användning av ILTA-applikationen kräver alltid stark autentisering genom tjänsten suomi.fi-identifikation. Innan applikationen används måste testaren ges behörighet till brandlarmanordningarna via systemet ILMO.

ILMO är Nödcentralsverkets elektroniska tjänst för kunder som har brand- och brottslarmanläggningar. Genom systemet kan företagskunder skicka anslutningsansökan samt granska, administrera och säga upp avtal. Det är särskilt organisationernas ansvarspersoner för avtal som använder ILMO-systemet.

Applikationen förbättrar också uppföljningen och rapporteringen som gäller brandlarmanläggningstesterna. I framtiden kan testhistoriken ses, rapporteras och överföras direkt från ILMO-systemet.

− Senast nu är det dags att aktivt börja använda ILMO, uppmuntrar Suksi.

Idrifttagning år 2024

Enligt planerna kommer applikationen ILTA att tas i användning år 2024. Med applikationen kan testarna schemalägga larmanordningarnas tester till tidpunkter som passar dem bäst. När de gör testerna självständigt, kan de bättre hantera sina tidscheman. Samtidigt blir testningshistoriken mer transparent och informationssäkerheten starkare.

En prototyp på applikationens användargränssnitt har redan presenterats för några framtida användare. Användarna har gett applikationen ILTA ett positivt mottagande och de upplever att applikationen hjälper dem i deras arbete och gör det lättare.

–  Många testare ser redan fram emot den ordinarie lanseringen av applikationen, säger projektsakkunnig Suksi.

Larmanläggningar