Prislista 

Nödcentralsverket fakturerar kunden en gång om året för periodisk testning av larmanläggningens funktionsberedskap, mottagning och förmedling av larm samt en fast månadsavgift för underhåll av utrustning och programvara. Priset bestäms i enlighet med inrikesministeriets gällande förordning.

Offentligrättslig larmanläggningar

Anslutningsavgift 70 euro (exkl. moms)
Månadsavgift 18 € (exkl. moms)
 
Företagsekonomiska larmanläggningar

Anslutningsavgift 70 euro + moms 24 %
Månadsavgift 21 € + moms 24 %