Beredskap för elbrist

När du förbereder dig för elavbrott är det bra att beakta hur nödcentralstjänsterna fungerar vid olika störningar och hur du når nödnumret 112 i en akut nödsituation. Nödnumret rings alltid i nödsituationer, när man snabbt behöver hjälp av säkerhetsmyndigheterna.  

Nödcentralsverket ansvarar för rapporteringen av störningar i nödtrafiken, så i händelse av störningar ska du följa Nödcentralsverkets kommunikationskanaler. Vid oförutsedda och långvariga störningar kan Nödcentralsverket informera befolkningen med ett varningsmeddelande om nödtrafiken är märkbart förhindrad. 

När det gäller störningar i eldistributionen, ska man inte ringa förfrågningssamtal till nödnumret 112. Följ elbolagets meddelanden.  

Du kan inte ringa nödnumret om telefonens batteri är urladdat. Se till att du har en reservströmkälla så att du kan ladda telefonen om det behövs. 

Om du inte får kontakt med nödnumret på grund av störningar i telefonnätet, starta om telefonen, passera PIN-koden och ring 112. Då söker telefonen ett fungerande nätverk. Om din telefon fortfarande inte hittar ett nätverk ska du ta dig utanför störningsområdet (t.ex. upp på en kulle i närheten eller en annan plats som är högt upp) och försöka igen. 

112 Suomi appen kan användas för att informera medborgarna 

Regionala varnings- och myndighetsmeddelanden förmedlas via 112 Suomi appen enligt telefonens positionsdata. Myndigheten som utfärdar ett meddelande är alltid ansvarig för meddelandets innehåll. 

I appen publiceras de varningsmeddelanden som myndigheterna förmedlar, andra myndighetsmeddelanden samt trafikmeddelanden. Med myndighetsmeddelande avses anvisningar för exceptionella situationer som leder befolkningen att agera korrekt. Man kan använda myndighetsmeddelanden när det är nödvändigt att informera eller instruera befolkningen, men när tröskeln för ett varningsmeddelande inte överskrids.