• 112.fi förnyades

    29.9.2020

    På webbplatsen 112.fi har vi satsat på ett mer dynamiskt uttryck samt mer samlat och tydligt innehåll. Vårt syfte har varit att i större grad ta hänsyn till kunden och att producera innehåll ur ett...

    Tekniikka

Innehållet kommer snart att uppdateras!