• Den erfarna nödcentraloperatörens mest minnesvärda fall är Estonias sjunkande

  6.4.2021

  - Jag undrar om det här är min kallelse, funderade Margareta. Våren 1983 ringde Margaretas pappa sin dotter och konstaterade att det skulle komma ett bra jobb till Kristinestad. Det skulle vara...

  Henkilöstö
 • Nödcentralsverket grundades för 20 år sedan

  31.3.2021

  Lagen om ett statligt Nödcentralsverk trädde i kraft den 1 januari 2001, då en ny statlig myndighet inrättades: Nödcentralsverket. Inrättandet av ämbetsverket föregicks av ett nödcentralsförsök,...

  Hätäkeskuspalvelut
 • Personalberättelse 2020: Avgångsomsättningen halverades

  25.3.2021

  Nödcentralsverket hade under 2020 tillgång till 635 årsverken. Beläggningsgraden för årsverken var 92,2 %, dvs. 51,5 årsverken blev oanvända, till största delen på den operativa sidan. - Under...

  Henkilöstö
 • Nödcentralsverket inledde samarbete med Olycksutredningscentrale

  23.3.2021

  Lasse Matilainen, chef för Nödcentralsverkets ledningscentral, säger att man genom samarbetet strävar efter att påskynda och effektivisera olycksundersökningar. "Syftet med åtgärden är att ta emot...

 • Nödcentralsverkets bokslut för 2020 har publicerats

  26.2.2021

  Totalt sett producerades nödcentralstjänsterna på ett högklassigt sätt, och verksamhetsresultatet förblev på den nivå som resultatmålen kräver. Målet för tiden att besvara nödsamtal uppnåddes både...

  Hätäkeskuspalvelut
 • Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas den 11 februari

  9.2.2021

  Vid testningen uppdateras varningsmeddelanden i tv och på text-tv:s sida 112. Liksom tidigare testas systemet för nödmeddelanden också i radio. Nödcentralsverket deltar i testningen genom att...

  112-päivä
 • Evenemang under virtuella 112-dagen

  5.2.2021

  Framför tack till säkerhetsaktörer på sociala medier #thankyouchain Många av oss har fått hjälp i nödens stund, och under veckan då 112-dagen infaller kan ett tack riktas till olika...

  112-päivä
 • Vi utmanar er att tacka säkerhetsaktörerna på 112-dagen

  4.2.2021

  Under tidigare år har säkerhetsaktörerna organiserat olika evenemang runt om i landet och Europa på 112-dagen för att göra nödnumret 112 känt och vägleda oss att agera rätt i olika nödsituationer....

  112-päivä
 • I januari började 30 nya nödcentralsoperatörer jobba

  3.2.2021

  - Vi är glada att vi fick så många nya nödcentralsoperatörer att börja jobba hos oss redan i början av året. Efter en gemensam introduktionsutbildning har introduktionen fortsatt vid...

  Hätäkeskuspalvelut Operatiiviset toiminnot Henkilöstö Viestintä Strategia Koulutus
 • Antalet nödmeddelanden sjönk med 6 procent

  1.2.2021

  Förra året behandlades omkring 2 787 000 nödmeddelanden vid nödcentralerna (2 952 000 år 2019). Det totala antalet meddelanden minskade med cirka 6 procent från året innan. Enligt Tommi Hopearuoho,...

  Hätäkeskuspalvelut
 • Kort avbrott i 112-nödtextmedelande hos Telias abonnemang inkommande

  26.1.2021

  På grund av avbrottet styrs inte 112-nödtextmeddalnden till nödcentralen. De personer, vilka inte i brådskande situationer kan ringa ett normalt nödsamtal kan under avbrottet göra en nödanmälan med...

  Hätäkeskuspalvelut
 • I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under årsskiftet?

  2.1.2021

  Nödcentralerna svarade på 14 503 nödsamtal under tiden 31.12.2020 kl. 18 - 1.1.2021 kl. 24. 95 procent av nödsamtalen besvarades inom 30 sekunder. Under motsvarande tid året innan: 14 355 nödsamtal...

  Hätäkeskuspalvelut
 • I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under jultiden?

  27.12.2020

  Nödcentralerna svarade på 19 587 nödsamtal under tiden 24.12.2020 kl. 00:00 – 26.12.2020 kl. 24:00. Under motsvarande tid året innan var antalet 19 685. 100 procent av nödsamtalen besvarades inom...

  Hätäkeskuspalvelut
 • Lagen om nödcentralsverksamhet reformeras

  16.12.2020

  Nödcentralsverket anser att det genom lagstiftningsreformen bör vara möjligt att hantera uppgifter om operativ beredskap i olika lednings- och lägescentraler samt mellan myndigheter i en...

  Hätäkeskuspalvelut
 • 112.fi förnyades

  29.9.2020

  På webbplatsen 112.fi har vi satsat på ett mer dynamiskt uttryck samt mer samlat och tydligt innehåll. Vårt syfte har varit att i större grad ta hänsyn till kunden och att producera innehåll ur ett...

  Tekniikka

Innehållet kommer snart att uppdateras!