• I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under jultiden?

  27.12.2020

  Nödcentralerna svarade på 19 587 nödsamtal under tiden 24.12.2020 kl. 00:00 – 26.12.2020 kl. 24:00. Under motsvarande tid året innan var antalet 19 685. 100 procent av nödsamtalen besvarades inom...

  Hätäkeskuspalvelut
 • Lagen om nödcentralsverksamhet reformeras

  16.12.2020

  Nödcentralsverket anser att det genom lagstiftningsreformen bör vara möjligt att hantera uppgifter om operativ beredskap i olika lednings- och lägescentraler samt mellan myndigheter i en...

  Hätäkeskuspalvelut
 • 112.fi förnyades

  29.9.2020

  På webbplatsen 112.fi har vi satsat på ett mer dynamiskt uttryck samt mer samlat och tydligt innehåll. Vårt syfte har varit att i större grad ta hänsyn till kunden och att producera innehåll ur ett...

  Tekniikka

Innehållet kommer snart att uppdateras!