Pressmeddelanden

 • Jourhjälpen 116117 eller nödnumret 112 – hur väljer jag?

  Nyhet 17.3.2023

  Jourhjälpen 116117 är en rådgivningstjänst som ordnas av välfärdsområdena och som ger råd om plötsliga hälsoproblem. Du ska ringa jourhjälpen före du söker dig till akuten. I Jourhjälpen berättar...

 • År 2022 besvarades nödsamtal i genomsnitt inom tre sekunder

  Nyhet 15.3.2023

  Trots ökningen av det totala antalet nödmeddelanden (2 920 000) uppnåddes svarstidsmålen på både 10 sekunder och 30 sekunder i nödcentralerna år 2022. Utfallet för 10-sekundersmålet var 90 procent...

 • En markant ökning i antalet tolkade nödsamtal

  Nyhet 17.2.2023

  Nödnumret 112 tar emot mer än 2,7 miljoner nödmeddelanden varje år. Den som gör en nödanmälan och nödcentralsoperatören har inte alltid ett gemensamt språk. I dessa fall får man hjälp av...

 • Tjänster som rör liv och hälsa måste vara pålitliga

  Nyhet 15.2.2023

  – Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete när kraven på verksamhetsmiljön förändras och digitaliseringen möjliggör diversifiering av tjänster. I enlighet med tillgänglighetsdirektivets krav...

 • Nödcentraloperatör beviljas hedersomnämnande för räddningsdåd

  Nyhet 11.2.2023

  Vid uppdraget i fråga hade nödanmälaren gått igenom isen, men lyckligtvis fått fram telefonen och förmått ringa nödnumret. Det var en mycket avlägsen plats, och hen visste att det skulle dröja...

 • Erkännande för arbete som utförts för nödnumret 112

  Nyhet 10.2.2023

  Under nödnummerveckan belönar Nödcentralsverket en organisation/person som genom sin verksamhet har främjat kännedomen om nödnumret och väglett till att nödnumret används på rätt sätt. Direktören...

 • Under nödnummerveckan uppmärksammas beredskapen

  Nyhet 6.2.2023

  Nödcentralsverket samordnar återigen den riksomfattande säkerhetskampanjen – nu för 26:e gången. 112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma evenemang för att förbättra säkerheten i...

Visar 1 - 7 / 7