Samtal till nödnumret med satellittelefon

Nödcentralsverket har ett telefonnummer dit det är möjligt att ringa med satellittelefon från Fastlandsfinland. Numret är avgiftsbelagt och samtal till det har ingen nödsamtalsprioritet i telefonnätet. 
 
Samtal till numret för satellittelefoner besvaras i Nödcentralsverkets ledningscentral, varifrån samtalet vid behov kopplas vidare till en nödcentral.