Djur i nöd - när ska du ringa 112?

En god minnesregel är att man alltid ska ringa nödnumret i nödsituationer där djur är inblandade om den allmänna säkerheten äventyras i betydande grad eller om myndigheternas specialutrustning eller -kunskaper krävs för uppdraget.

 • Viktiga djuruppdrag som överförs till polisen är djurskyddsbrott och ordningsstörningar orsakade av djur, till exempel ett djur som går vilse på en motorväg och äventyrar trafiken eller ett stort rovdjur som rör sig i ett tätortsområde.
 • I räddningsväsendets uppgifter ingår bland annat att hjälpa djur som räknas till egendom i akut nöd, såsom lantbrukets produktionsdjur, och räddningsuppdrag som kräver en sky-lift eller annan specialutrustning. Exempel på detta är räddning av djur som råkat ut för jordskred, gått ned genom isen eller fallit ned i en brunn.

När ska du ringa nödnumret 112 om ett djur är orsaken?

Exempelvis när

 • en ko fastnat i en slambrunn
 • ett rådjur eller en älg har fallit genom isen 
 • en huggorm har bitit ett barn
 • en älg eller häst springer på motorvägen
 • ett stort rovdjur rör sig i tätorten

Ring inte nödnumret till exempel när

 • ett dött djur påträffas
 • det finns en enbent mås på salutorget
 • katten inte vill komma ned från trädet
 • det verkar finnas övergivna fågelungar på marken
 • djuret lider av ett sjukdomsanfall