116 000 – Tipstelefonen för försvunna barn

Tipstelefonen för försvunna barn är avsedd för icke-brådskande samtal. När det gäller en nödsituation, ring alltid 112.

Du kan ringa tipstelefonen för försvunna barn, när du vill:

  • be om råd i ärenden som gäller ett barn som försvunnit
  • meddela att ett barn som anmälts som försvunnet har påträffats
  • meddela att du hittat ett barn som gått vilse eller tappat bort sin familj
  • söka information om ditt barn som försvunnit.

Med barn avses personer under 18 år.

Samtalen är gratis i alla EU:s medlemsstater.

Journumret 116 000 fungerar utan lands-och riktnummer. Det är inte möjligt att ringa till numret från en låst telefon.