112-dagen firas den 11 februari 2022

112-dagen är en riksomfattande kampanj i syfte att fästa allmänhetens uppmärksamhet på vardagssäkerhet och på hur den kan förbättras. 112-dagen är traditionellt ett gemensamt evenemang mellan olika säkerhetsmyndigheter, organisationer och volontärer. Varje år har det ordnats evenemang på olika håll i Finland, och dessutom aktiva kampanjer i sociala medier.  

Under 2022 kommer kampanjen att firas under temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”. Med känsla av säkerhet avses effekten av rädsla och oro i samband med bland annat olyckor och brott samt därmed jämförbara fenomen på människors välbefinnande.

Deltagande

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. Dessutom kan var och en av oss förbättra vår egen och våra närståendes säkerhet genom att uppmärksamma små vardagliga gärningar och val. 

112-dagen är också en påminnelse om Europas gemensamma nödnummer 112 och hur man agerar i en nödsituation. 

Börja planera evenemanget i god tid och anmäl ditt evenemang på kampanjens webbplats och dela din säkerhetsinformation också på sociala medier med hashtaggarna #112paiva #112dagen #112day.

112-dagen fyller 26 år

112-dagen som redan har blivit tradition har firats i Finland sedan 1997. 

År 2008 firades den första gemensamma 112-dagen i Europa. För att göra 112 känt överallt i Europa har Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådet utsett den 11 februari till Europas 112-dag.