112-dagen firas virtuellt den 11 februari 2021

112-dagens säkerhetskampanj fäster finländarnas uppmärksamhet vid förebyggande av olyckor och skador i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. 112-dagen är också en påminnelse om Europas gemensamma nödnummer 112 och hur man agerar i en nödsituation. 

År 2021 kommer kampanjen att uppmärksammas virtuellt med temat "säkerhet är allas vår rättighet". Med hjälp av kampanjen gör vi säkerheten mer jämlik och tillgänglig för olika målgrupper. 

I kampanjen kan vem som helst – en privatperson, en skola, en arbetsplats, en hobbygrupp eller en organisation – dela med sig av värdefull säkerhetsinformation 112-dagen till ära. Dessutom kan var och en av oss förbättra vår egen och våra närståendes säkerhet genom att uppmärksamma små vardagliga gärningar och val. 

Dela din säkerhetsinformation på sociala medier med hjälp av hashtaggen (#112paiva #112dagen #112day).

112-dagen 25 år

112-dagen som redan har blivit tradition har firats i Finland sedan 1997. 

År 2008 firades den första gemensamma 112-dagen i Europa. För att göra 112 känt överallt i Europa har Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådet utsett den 11 februari till Europas 112-dag.

112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen.