112-dagen firas den 11 februari

112-dagen är en riksomfattande kampanj i syfte att fästa allmänhetens uppmärksamhet på vardagssäkerhet och på hur den kan förbättras. 112-dagen är traditionellt ett gemensamt evenemang mellan olika säkerhetsmyndigheter, organisationer och volontärer. Varje år har det ordnats evenemang på olika håll i Finland, och dessutom aktiva kampanjer i sociala medier.  

År 2024 är temat rätt användning av nödnumret, och kampanjen riktas speciellt till barn och ungdomar.

Deltagande

  • Temadag: Under kampanjveckan kan vem som helst fira 112-dagens temadag till exempel på jobbet, i skolan eller med hobbyverksamhet.
  • Offentliga evenemang: Evenemang riktade till allmänheten som organiseras tillsammans kan äga rum till exempel i köpcentrum, på gågator eller brandstationer. 
  • Sociala medier: Dela säkerhetsinformation även i sociala medier med hashtaggarna #112paiva #112dagen #112day.

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. Dessutom kan var och en av oss förbättra vår egen och våra närståendes säkerhet genom att uppmärksamma små vardagliga gärningar och val. 

112-dagen är också en påminnelse om Europas gemensamma nödnummer 112 och hur man agerar i en nödsituation. 

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som redan har blivit tradition har firats i Finland sedan 1997. 

År 2008 firades den första gemensamma 112-dagen i Europa. För att göra nödnumret 112 känt överallt i Europa har Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådet utsett den 11 februari till Europas 112-dag.

Anmäl ditt evenemang på vår webbplats