Nödcentralsverket i sociala medier

Nödcentralsverket främjar i sociala medier kännedomen om nödcentralens tjänster och nödnumret 112 samt lyfter fram sakkännedom som gäller 112-verksamhet. Nödcentralsverkets mål är att vara närvarande och i interaktion där människor kan nås bäst.

Upprätthållande av Nödcentralsverkets konton i sociala medier

Nödcentralsverkets kommunikation ansvarar för upprätthållande och anvisningar för kontona. Innehållet produceras av kommunikation, ledningscentral, personaladministration och särskilt utsedda arbetstagarambassadörer. Informerande myndighet ansvarar för innehållet i varningsmeddelanden.

Regler

Kontona följs upp dagligen, men frågorna besvaras efter övervägande och huvudsakligen under kontorstid. Nödcentralsverket kommenterar inte enskilda nödmeddelanden eller ärenden som behandlar personuppgifter och svarar inte på privata meddelanden.

Nödcentralsverket tar inte emot nödmeddelanden i sociala medier. I en brådskande nödsituation ring 112. 

Vi ber att följa anvisningarna nedan i våra kanaler:
•    Sträva efter en konstruktiv och saklig diskussion.
•    Respektera andras åsikter, använd inga nedsättande benämningar.
•    Använd inga vulgära uttryck och svär inte.
•    Uppmana inte till brott.
•    Länka inte till olagligt eller osakligt material.
•    Reklam, marknadsföring och försäljning av tjänster eller produkter är förbjudet.
•    Rasistiska och på annat sätt förolämpande meddelanden som kränker människor, samfund, religion eller ras tas bort.
•    Vi raderar kommentarer som grundas på konspirationsteorier, desinformation eller falska nyheter.
•    Vi raderar också upprepade och osakliga kommentarer samt kommentarer som saknar samband med frågan.
•    Vi förbehåller oss möjligheten att radera kommentarer med länkar eller annat material vars innehåll eller sanningshalt inte kan verifieras.
•    Om en användare upprepade gånger bryter mot reglerna på sidan, kan tillgången till sidan blockeras. Skribenten meddelas inte om radering av meddelande eller blockering.

Nödcentralsverkets konton i sociala medier

Alla Nödcentralsverkets konton i sociala medier samt tjänstekonton listas nedan. På så sätt kan du vara säker på att det är fråga om Nödcentralsverkets officiella konto eller en representant.

@112_Finland

Intagram @hatakeskuslaitos

Facebook Hätäkeskuslaitos - Nödcentralsverket

Linked In Hätäkeskuslaitos

You Tube Hätäkeskuslaitos

Nödcentralsverkets tjänstekonton

Taito Vainio
Nödcentralsverkets överdirektör
X @taito_vainio

Marko Nieminen
Beredskapsdirektör
X @MarkoNieminen1

Arttu Perttula
chef för avdelningen för förvaltnins- och stödjtjänster
X @ArttuPerttula

Jukka Alenius
chef för nödcentralen
Uleåborgs nödcentral
X @jukka_alenius

Ari Ekstrand
branschchef (social- och hälsovårdsväsendet)
X @EkstrandAri

Katri Kalliomäki
kommunikationsexpert
X @katrikalliomaki

Juha Keinänen
biträdande chef
Uleåborgs nödcentral
X @juha_keinanen

Jani Klasila
ledningscentraloperatör
X @JMKlasila

Antti Koskela
personalchef
X @ak_antti

Marjukka Koskela
kommunikationschef
X @koskelamarjukka

Mika Lamu
chef för huvudanvändning
X @mlm_lamu