Nödsituationer till sjöss

I Finland fastställs i lag vilka myndigheter som sköter ledningen vid olyckshändelser till sjöss.

Om du är ute på sjön i inlandet, ring nödnumret 112

Ring nödnumret 112 när du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp, eller när du vet eller misstänker att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön i insjöområdet.

På havet ring sjöräddningens larmnummer 0294 1000

Sjöräddning handlar om att trygga och rädda människoliv i nödsituationer och kritiska lägen på havet. I nödsituationer på havet ska du alltså i första hand ringa sjöräddningens nummer.

Det är Gränsbevakningsväsendet som ansvarar för sjöräddningen.

Om du råkar i sjönöd och inte kommer ihåg sjöräddningens nummer kan du i brådskande fall också ringa nödnumret 112.

Trossen hjälper vid icke-brådskande problemsituationer till sjöss  

Finlands Sjöräddningssällskap har tagit i bruk ett servicenummer för tjänsten TROSSEN, 0800 30 22 30. Servicenumret håller öppet 1.5–31.10.

Finlands Sjöräddningssällskap informerar sina medlemmar och andra som använder tjänsten TROSSEN om det rätta sättet att handla i icke-brådskande problemsituationer till sjöss.